ZÁKLADNÍ PRAXE L4

V tomto článku předkládáme osnovu bazální praxe na úrovni 4 (pokročilí se zhruba čtyřletou praxí) pro frekventanty našeho mysore programu.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 6 dní v týdnu, ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara

Stojné pozice

2.  Padangusthasana
3.  Padahastasana
4.  Utthita trikonasana
5.  Parivrtta trikonasana
6.  Utthita parsvakonasana
7.  Parivrtta parsvakonasana
8.  Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Bakasana, Prasarita padottanasana IIb, III, IV
9.  Parsvottanasana
10.  Utthita hasta padangusthasana I, II, III
11.  Ardha baddha padmottanasana
12.  Virabhadrasana I
13.  Malasana I

Pozice v sedě

14.  Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana
15.  Purvottanasana
16.  Ardha padma paschimottanasana
17.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
18.  Krounchasana
19.  Janu sirsasana I
20.  Parivrtta janu sirsasana I
21.  Marichyasana III, IV, VI
22.  Ardha matsyendrasana I, II
23.  Bharadvajasana II
24.  Paripurna navasana
25.  Bhujapidasana I, II
26.  Baddha konasana
27.  Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční
28.  Kurmasana, Supta kurmasana
29.  Ubhaya padangusthasana
30.  Urdhva mukha paschimottanasana I

Záklony

31.  Supta virasana
32.  Urdhva dhanurasana I, II
33.  Paschimottanasana

Inverze

34.  Sarvangasana sekvence – Salamba sarvangasana I, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
35.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
36.  Pincha mayurasana
37.  Adho mukha vrksasana

Závěrečné pozice

38.  Yoga mudrasana
39.  Parvatasana I, II
40.  Tolasana
41.  Savasana


1.  Surya namaskara (Adho mukha svanasana)


2.  Padangusthasana


3.  Padahastasana


4.  Utthita trikonasana


5.  Parivrtta trikonasana


6.  Utthita parsvakonasana


7.  Parivrtta parsvakonasana


8a.  Prasarita padottanasana I


8b.  Salamba sirsasana II


8c.  Bakasana


8d.  Prasarita padottanasana IIb


8e.  Prasarita padottanasana III


8f.  Prasarita padottanasana IV


9.  Parsvottanasana


10a.  Utthita hasta padangusthasana I


10b.  Utthita hasta padangusthasana II


10c.  Utthita hasta padangusthasana III


11.  Ardha baddha padmottanasana


12.  Virabhadrasana I


13.  Malasana I


14a.  Dandasana


14b.  Utpluthi dandasana


14c.  Paschimottanasana


15.  Purvottanasana


16.  Ardha padma paschimottanasana


17.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


18.  Krounchasana


19.  Janu sirsasana I


20.  Parivrtta janu sirsasana I


21a.  Marichyasana III


21b.  Marichyasana IV


21c.  Marichyasana VI


22a.  Ardha matsyendrasana I


22b.  Ardha matsyendrasana II


23.  Bharadvajasana II


24.  Paripurna navasana


25a.  Bhujapidasana I


25b.  Bhujapidasana II


26.  Baddha konasana


27a.  Upavistha konasana


27b.  Upavistha konasana balanční


28a.  Kurmasana


28b.  Supta kurmasana


29.  Ubhaya padangusthasana


30.  Urdhva mukha paschimottanasana I


31.  Supta virasana


32a.  Urdhva dhanurasana I


32b.  Urdhva dhanurasana II


33.  Paschimottanasana


34a.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


34b.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


34c.  Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


34d.  Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


34e.  Pindasana (Sarvangasana sekvence)


34f.  Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


34g.  Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


35a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


35b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


35c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


35d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


36.  Pincha mayurasana


37.  Adho mukha vrksasana


38.  Yoga mudrasana


39a.  Parvatasana I


39b.  Parvatasana II


40.  Tolasana


41.  Savasana