ZÁKLADNÍ PRAXE L4

V tomto článku předkládáme osnovu bazální praxe na úrovni 4 (pokročilí se zhruba čtyřletou praxí) pro frekventanty našeho mysore programu.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 6 dní v týdnu, ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara A
2.  Surya namaskara B

Stojné pozice

3.  Padangusthasana
4.  Padahastasana
5.  Utthita trikonasana
6.  Parivrtta trikonasana
7.  Utthita parsvakonasana
8.  Parivrtta parsvakonasana
9.  Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Bakasana, Prasarita padottanasana IIb, III, IV
10.  Parsvottanasana
11.  Utthita hasta padangusthasana I, II, III
12.  Ardha baddha padmottanasana
13.  Malasana I

Pozice v sedě

14.  Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana
15.  Purvottanasana
16.  Ardha padma paschimottanasana
17.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
18.  Krounchasana
19.  Janu sirsasana I
20.  Parivrtta janu sirsasana I
21.  Marichyasana III, IV, VI
22.  Ardha matsyendrasana I, II
23.  Bharadvajasana II
24.  Paripurna navasana
25.  Bhujapidasana I, II
26.  Baddha konasana
27.  Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční
28.  Supta konasana
29.  Kurmasana, Supta kurmasana
30.  Supta padangusthasana I, II, III
31.  Ubhaya padangusthasana
32.  Urdhva mukha paschimottanasana I

Záklony

33.  Supta virasana
34.  Urdhva dhanurasana I, II
35.  Paschimottanasana

Inverze

36.  Sarvangasana sekvence – Salamba sarvangasana I, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
37.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
38.  Pincha mayurasana
39.  Adho mukha vrksasana

Závěrečné pozice

40.  Yoga mudrasana
41.  Parvatasana I, II
42.  Tolasana
43.  Savasana


1.  Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara B (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita trikonasana


6.  Parivrtta trikonasana


7.  Utthita parsvakonasana


8.  Parivrtta parsvakonasana


9a.  Prasarita padottanasana I


9b.  Salamba sirsasana II


9c.  Bakasana


9d.  Prasarita padottanasana IIb


9e.  Prasarita padottanasana III


9f.  Prasarita padottanasana IV


10.  Parsvottanasana


11a.  Utthita hasta padangusthasana I


11b.  Utthita hasta padangusthasana II


11c.  Utthita hasta padangusthasana III


12.  Ardha baddha padmottanasana


13.  Malasana I


14a.  Dandasana


14b.  Utpluthi dandasana


14c.  Paschimottanasana


15.  Purvottanasana


16.  Ardha padma paschimottanasana


17.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


18.  Krounchasana


19.  Janu sirsasana I


20.  Parivrtta janu sirsasana I


21a.  Marichyasana III


21b.  Marichyasana IV


21c.  Marichyasana VI


22a.  Ardha matsyendrasana I


22b.  Ardha matsyendrasana II


23.  Bharadvajasana II


24.  Paripurna navasana


25a.  Bhujapidasana I


25b.  Bhujapidasana II


26.  Baddha konasana


27a.  Upavistha konasana


27b.  Upavistha konasana balanční


28.  Supta konasana


29a.  Kurmasana


29b.  Supta kurmasana


30a.  Supta padangusthasana I


30b.  Supta padangusthasana II


30c.  Supta padangusthasana III


31.  Ubhaya padangusthasana


32.  Urdhva mukha paschimottanasana I


33.  Supta virasana


34a.  Urdhva dhanurasana I


34b.  Urdhva dhanurasana II


35.  Paschimottanasana


36a.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


36b.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


36c.  Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


36d.  Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


36e.  Pindasana (Sarvangasana sekvence)


36f.  Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


36g.  Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


37a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


37b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


37c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


37d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


38.  Pincha mayurasana


39.  Adho mukha vrksasana


40.  Yoga mudrasana


41a.  Parvatasana I


41b.  Parvatasana II


42.  Tolasana


43.  Savasana