ZÁKLADNÍ PRAXE L4

V tomto článku předkládáme osnovu bazální kondiční praxe na úrovni 4 (pokročilí se zhruba čtyřletou praxí) pro frekventanty našich studijních programů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Na fotografiích je zobrazeno pouze finální provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými studenti v čase reálně procházejí. Bez učitele nelze osnovu smysluplně použít.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 6 dní v týdnu, ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara I
2.  Surya namaskara II

Stojné pozice

3.  Padangusthasana
4.  Padahastasana
5.  Utthita trikonasana
6.  Parivrtta trikonasana
7.  Utthita parsvakonasana
8.  Parivrtta parsvakonasana
9.  Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Bakasana, Prasarita padottanasana IIb, III, Salamba sarvangasana II, Prasarita padottanasana IV
10.  Parsvottanasana
11.  Utthita hasta padangusthasana I, II, III
12.  Ardha baddha padmottanasana
13.  Virabhadrasana I, III
14.  Utkatasana, Malasana I

Pozice v sedě

15.  Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana II, VII, Purvottanasana
16.  Ardha padma paschimottanasana
17.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
18.  Krounchasana
19.  Janu sirsasana I
20.  Parivrtta janu sirsasana I
21.  Marichyasana III, IV, VI
22.  Ardha matsyendrasana I, II
23.  Bharadvajasana II
24.  Paripurna navasana
25.  Bhujapidasana I, II
26.  Baddha konasana
27.  Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční
28.  Kurmasana, Supta kurmasana
29.  Ubhaya padangusthasana
30.  Urdhva mukha paschimottanasana I

Záklony

31.  Supta virasana
32.  Salabhasana
33.  Urdhva dhanurasana I, II
34.  Paschimottanasana II

Inverze

35.  Sarvangasana sekvence – Salamba sarvangasana I, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
36.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
37.  Pincha mayurasana
38.  Adho mukha vrksasana

Závěrečné pozice

39.  Yoga mudrasana
40.  Parvatasana I, II
41.  Tolasana
42.  Savasana


1.  Surya namaskara I (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara II (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita trikonasana


6.  Parivrtta trikonasana


7.  Utthita parsvakonasana


8.  Parivrtta parsvakonasana


9a.  Prasarita padottanasana I


9b.  Salamba sirsasana II


9c.  Bakasana


9d.  Prasarita padottanasana IIb


9e.  Prasarita padottanasana III


9f.  Salamba sarvangasana II


9g.  Prasarita padottanasana IV


10.  Parsvottanasana


11a.  Utthita hasta padangusthasana I


11b.  Utthita hasta padangusthasana II


11c.  Utthita hasta padangusthasana III


12.  Ardha baddha padmottanasana


13a.  Virabhadrasana I


13b.  Virabhadrasana III


14a.  Utkatasana


14b.  Malasana I


15a.  Dandasana


15b.  Utpluthi dandasana


15c.  Paschimottanasana II


15d.  Paschimottanasana VII


15e.  Purvottanasana


16.  Ardha padma paschimottanasana


17.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


18.  Krounchasana


19.  Janu sirsasana I


20.  Parivrtta janu sirsasana I


21a.  Marichyasana III


21b.  Marichyasana IV


21c.  Marichyasana VI


22a.  Ardha matsyendrasana I


22b.  Ardha matsyendrasana II


23.  Bharadvajasana II


24.  Paripurna navasana


25a.  Bhujapidasana I


25b.  Bhujapidasana II


26.  Baddha konasana


27a.  Upavistha konasana


27b.  Upavistha konasana balanční


28a.  Kurmasana


28b.  Supta kurmasana


29.  Ubhaya padangusthasana


30.  Urdhva mukha paschimottanasana I


31.  Supta virasana


32.  Salabhasana


33a.  Urdhva dhanurasana I


33b.  Urdhva dhanurasana II


34.  Paschimottanasana II


35a.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


35b.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


35c.  Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


35d.  Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


35e.  Pindasana (Sarvangasana sekvence)


35f.  Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


35g.  Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


36a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


36b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


36c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


36d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


37.  Pincha mayurasana


38.  Adho mukha vrksasana


39.  Yoga mudrasana


40a.  Parvatasana I


40b.  Parvatasana II


41.  Tolasana


42.  Savasana