MENSTRUAČNÍ SEKVENCE 2 (DEN 3+)

(Pro třetí den a následně, dokud neustane krvácení.)
 
V tomto článku předkládáme osnovu pozdně menstruační sekvence pro frekventanty našich studijních programů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Na fotografiích jsou zobrazeny pouze příklady provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými studenti v čase reálně procházejí. Bez učitele nelze osnovu smysluplně použít.
 
Sekvence je restorativní povahy, tvoří celek spolu s ještě jednou sekvencí a měla by se praktikovat v příslušném období menstruačního cyklu –
 
Menstruační sekvence 1 (den 1–2)
Menstruační sekvence 2 (den 3+)

Ásany

1.  Adho mukha svanasana
2.  Uttanasana
3.  Parsvottanasana
4.  Prasarita padottanasana
5.  Utthita trikonasana u stěny
6.  Virabhadrasana II u stěny
7.  Utthita parsvakonasana
8.  Ardha chandrasana u stěny
9.  Utthita hasta padangusthasana II u stěny
10.  Virasana
11.  Urdhva hasta virasana
12.  Parsva virasana
13.  Parvatasana ve virasaně
14.  Sukhasana
15.  Urdhva hasta sukhasana
16.  Parsva sukhasana
17.  Parvatasana v sukhasaně
18.  Adho mukha sukhasana
19.  Baddha konasana (pouze sed)
20.  Parsva baddha konasana
21.  Upavistha konasana (pouze sed)
22.  Parsva upavistha konasana
23.  Paschimottanasana
24.  Ardha padma paschimottanasana
25.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
26.  Janu sirsasana
27.  Upavistha konasana
28.  Upavistha konasana – laterální extenze
29.  Dvi pada viparita dandasana
30.  Supta baddha konasana
31.  Supta virasana
32.  Supta padangusthasana II
33.  Setu bandha sarvangasana
34.  Savasana

1.  Adho mukha svanasana


2.  Uttanasana


3.  Parsvottanasana


4.  Prasarita padottanasana


5.  Utthita trikonasana u stěny


6.  Virabhadrasana II u stěny


7.  Utthita parsvakonasana


8.  Ardha chandrasana u stěny


9.  Utthita hasta padangusthasana II u stěny


10.  Virasana


11.  Urdhva hasta virasana


12.  Parsva virasana


13.  Parvatasana ve virasaně


14.  Sukhasana


15.  Urdhva hasta sukhasana


16.  Parsva sukhasana


17.  Parvatasana v sukhasaně


18.  Adho mukha sukhasana


19.  Baddha konasana (pouze sed)


20.  Parsva baddha konasana


21.  Upavistha konasana (pouze sed)


22.  Parsva upavistha konasana


23.  Paschimottanasana


24.  Ardha padma paschimottanasana


25.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


26.  Janu sirsasana


27.  Upavistha konasana


28.  Upavistha konasana – laterální extenze


29.  Dvi pada viparita dandasana


30.  Supta baddha konasana


31.  Supta virasana


32.  Supta padangusthasana II


33.  Setu bandha sarvangasana


34.  Savasana