ZÁKLADNÍ PRAXE L5b

V tomto článku předkládáme osnovu bazální praxe sudých dnů na úrovni 5 (pokročilí se zhruba pětiletou praxí) pro frekventanty našeho mysore programu.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 3 dny v týdnu (doplněná o další 3 dny základní praxe L5a), ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara A
2.  Surya namaskara B

Stojné pozice

3.  Padangusthasana
4.  Padahastasana
5.  Utthita parsvakonasana
6.  Parivrtta parsvakonasana
7.  Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Bakasana, Prasarita padottanasana III
8.  Parsvottanasana
9.  Urdhva prasarita ekapadasana
10.  Virabhadrasana III
11.  Malasana I

Pozice v sedě

12.  Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana
13.  Purvottanasana
14.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
15.  Krounchasana
16.  Marichyasana II, IV
17.  Ardha matsyendrasana I, II
18.  Pasasana
19.  Paripurna navasana
20.  Mayurasana
21.  Nakrasana
22.  Lolasana
23.  Baddha konasana
24.  Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční, Utpluthi upavistha konasana
25.  Supta konasana
26.  Ubhaya padangusthasana
27.  Urdhva mukha paschimottanasana I
28.  Gomukhasana

Záklony

29.  Supta virasana
30.  Bhekasana
31.  Urdhva dhanurasana I, II
32.  Setu bandha sarvangasana
33.  Dvi pada viparita dandasana
34.  Paschimottanasana

Inverze

35.  Sarvangasana sekvence – Salamba sarvangasana I, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
36.  Salamba sirsasana III
37.  Mukta hasta sirsasana I, II
38.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
39.  Pincha mayurasana
40.  Adho mukha vrksasana, Vrschikasana II

Závěrečné pozice

41.  Yoga mudrasana
42.  Parvatasana I, II
43.  Tolasana
44.  Savasana


1.  Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara B (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita parsvakonasana


6.  Parivrtta parsvakonasana


7a.  Prasarita padottanasana I


7b.  Salamba sirsasana II


7c.  Bakasana


7d.  Prasarita padottanasana III


8.  Parsvottanasana


9.  Urdhva prasarita ekapadasana


10.  Virabhadrasana III


11.  Malasana I


12a.  Dandasana


12b.  Utpluthi dandasana


12c.  Paschimottanasana


13.  Purvottanasana


14.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


15.  Krounchasana


16a.  Marichyasana II


16b.  Marichyasana IV


17a.  Ardha matsyendrasana I


17b.  Ardha matsyendrasana II


18.  Pasasana


19.  Paripurna navasana


20.  Mayurasana


21.  Nakrasana


22.  Lolasana


23.  Baddha konasana


24a.  Upavistha konasana


24b.  Upavistha konasana balanční


24c.  Utpluthi upavistha konasana


25.  Supta konasana


26.  Ubhaya padangusthasana


27.  Urdhva mukha paschimottanasana I


28.  Gomukhasana


29.  Supta virasana


30.  Bhekasana


31a.  Urdhva dhanurasana I


31b.  Urdhva dhanurasana II


32.  Setu bandha sarvangasana


33.  Dvi pada viparita dandasana


34.  Paschimottanasana


35a.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


35b.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


35c.  Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


35d.  Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


35e.  Pindasana (Sarvangasana sekvence)


35f.  Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


35g.  Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


36.  Salamba sirsasana III


37a.  Mukta hasta sirsasana I


37b.  Mukta hasta sirsasana II


38a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


38b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


38c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


38d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


39.  Pincha mayurasana


40a.  Adho mukha vrksasana


40b.  Vrschikasana II


41.  Yoga mudrasana


42a.  Parvatasana I


42b.  Parvatasana II


43.  Tolasana


44.  Savasana