ZÁKLADNÍ PRAXE L5b

V tomto článku předkládáme osnovu bazální kondiční praxe sudých dnů na úrovni 5 (pokročilí se zhruba pětiletou praxí) pro frekventanty našich studijních programů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Na fotografiích je zobrazeno pouze finální provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými studenti v čase reálně procházejí. Bez učitele nelze osnovu smysluplně použít.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 3 dny v týdnu (doplněná o další 3 dny základní praxe L5a), ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara I
2.  Surya namaskara II

Stojné pozice

3.  Padangusthasana
4.  Padahastasana
5.  Utthita parsvakonasana
6.  Parivrtta parsvakonasana
7.  Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Bakasana, Prasarita padottanasana III, Salamba sarvangasana II
8.  Parsvottanasana
9.  Urdhva prasarita ekapadasana
10.  Virabhadrasana I, III
11.  Utkatasana, Malasana I

Pozice v sedě

12.  Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana II, VII, Purvottanasana
13.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
14.  Krounchasana
15.  Marichyasana II, IV
16.  Ardha matsyendrasana I, II
17.  Pasasana
18.  Paripurna navasana
19.  Mayurasana
20.  Nakrasana
21.  Lolasana
22.  Baddha konasana
23.  Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční, Utpluthi upavistha konasana
24.  Ubhaya padangusthasana
25.  Urdhva mukha paschimottanasana I
26.  Gomukhasana

Záklony

27.  Salabhasana
28.  Bhekasana
29.  Urdhva dhanurasana I, II
30.  Setu bandha sarvangasana
31.  Dvi pada viparita dandasana
32.  Paschimottanasana II

Inverze

33.  Sarvangasana sekvence – Salamba sarvangasana I, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
34.  Salamba sirsasana III
35.  Mukta hasta sirsasana I, II
36.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
37.  Pincha mayurasana
38.  Adho mukha vrksasana, Vrschikasana II

Závěrečné pozice

39.  Yoga mudrasana
40.  Parvatasana I, II
41.  Tolasana
42.  Savasana


1.  Surya namaskara I (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara II (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita parsvakonasana


6.  Parivrtta parsvakonasana


7a.  Prasarita padottanasana I


7b.  Salamba sirsasana II


7c.  Bakasana


7d.  Prasarita padottanasana III


7e.  Salamba sarvangasana II


8.  Parsvottanasana


9.  Urdhva prasarita ekapadasana


10a.  Virabhadrasana I


10b.  Virabhadrasana III


11a.  Utkatasana


11b.  Malasana I


12a.  Dandasana


12b.  Utpluthi dandasana


12c.  Paschimottanasana II


12d.  Paschimottanasana VII


12e.  Purvottanasana


13.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


14.  Krounchasana


15a.  Marichyasana II


15b.  Marichyasana IV


16a.  Ardha matsyendrasana I


16b.  Ardha matsyendrasana II


17.  Pasasana


18.  Paripurna navasana


19.  Mayurasana


20.  Nakrasana


21.  Lolasana


22.  Baddha konasana


23a.  Upavistha konasana


23b.  Upavistha konasana balanční


23c.  Utpluthi upavistha konasana


24.  Ubhaya padangusthasana


25.  Urdhva mukha paschimottanasana I


26.  Gomukhasana


27.  Salabhasana


28.  Bhekasana


29a.  Urdhva dhanurasana I


29b.  Urdhva dhanurasana II


30.  Setu bandha sarvangasana


31.  Dvi pada viparita dandasana


32.  Paschimottanasana II


33a.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


33b.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


33c.  Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


33d.  Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


33e.  Pindasana (Sarvangasana sekvence)


33f.  Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


33g.  Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


34.  Salamba sirsasana III


35a.  Mukta hasta sirsasana I


35b.  Mukta hasta sirsasana II


36a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


36b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


36c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


36d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


37.  Pincha mayurasana


38a.  Adho mukha vrksasana


38b.  Vrschikasana II


39.  Yoga mudrasana


40a.  Parvatasana I


40b.  Parvatasana II


41.  Tolasana


42.  Savasana