ZÁKLADNÍ PRAXE L5a

V tomto článku předkládáme osnovu bazální kondiční praxe lichých dnů na úrovni 5 (pokročilí se zhruba pětiletou praxí) pro frekventanty našich studijních programů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Na fotografiích je zobrazeno pouze finální provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými studenti v čase reálně procházejí. Bez učitele nelze osnovu smysluplně použít.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 3 dny v týdnu (doplněná o další 3 dny základní praxe L5b), ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara I
2.  Surya namaskara II

Stojné pozice

3.  Padangusthasana
4.  Padahastasana
5.  Utthita trikonasana
6.  Parivrtta trikonasana
7.  Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Bakasana, Prasarita padottanasana III, Salamba sarvangasana II
8.  Utthita hasta padangusthasana I, II, III
9.  Ardha baddha padmottanasana
10.  Ardha chandrasana
11.  Utkatasana, Malasana I

Pozice v sedě

12.  Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana II, VII, Purvottanasana
13.  Ardha padma paschimottanasana
14.  Janu sirsasana I
15.  Parivrtta janu sirsasana I
16.  Hanumanasana
17.  Marichyasana I, III, VI
18.  Bharadvajasana II
19.  Paripurna navasana
20.  Bhujapidasana I, II, Tittibhasana I
21.  Urdhva kukkutasana
22.  Baddha konasana
23.  Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční, Utpluthi upavistha konasana
24.  Kurmasana, Supta kurmasana
25.  Eka pada sirsasana, Skandasana

Záklony

26.  Supta virasana
27.  Paryankasana
28.  Urdhva dhanurasana I, II
29.  Laghuvajrasana
30.  Kapotasana
31.  Paschimottanasana II

Inverze

32.  Sarvangasana sekvence – Salamba sarvangasana I, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
33.  Salamba sirsasana III
34.  Baddha hasta sirsasana I, II, III
35.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
36.  Pincha mayurasana, Vrschikasana I
37.  Adho mukha vrksasana

Závěrečné pozice

38.  Yoga mudrasana
39.  Parvatasana I, II
40.  Tolasana
41.  Savasana


1.  Surya namaskara I (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara II (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita trikonasana


6.  Parivrtta trikonasana


7a.  Prasarita padottanasana I


7b.  Salamba sirsasana II


7c.  Bakasana


7d.  Prasarita padottanasana III


7e.  Salamba sarvangasana II


8a.  Utthita hasta padangusthasana I


8b.  Utthita hasta padangusthasana II


8c.  Utthita hasta padangusthasana III


9.  Ardha baddha padmottanasana


10.  Ardha chandrasana


11a.  Utkatasana


11b.  Malasana I


12a.  Dandasana


12b.  Utpluthi dandasana


12c.  Paschimottanasana II


12d.  Paschimottanasana VII


12e.  Purvottanasana


13.  Ardha padma paschimottanasana


14.  Janu sirsasana I


15.  Parivrtta janu sirsasana I


16.  Hanumanasana


17a.  Marichyasana I


17b.  Marichyasana III


17c.  Marichyasana VI


18.  Bharadvajasana II


19.  Paripurna navasana


20a.  Bhujapidasana I


20b.  Bhujapidasana II


20c.  Tittibhasana I


21.  Urdhva kukkutasana


22.  Baddha konasana


23a.  Upavistha konasana


23b.  Upavistha konasana balanční


23c.  Utpluthi upavistha konasana


24a.  Kurmasana


24b.  Supta kurmasana


25a.  Eka pada sirsasana


25b.  Skandasana


26.  Supta virasana


27.  Paryankasana


28a.  Urdhva dhanurasana I


28b.  Urdhva dhanurasana II


29.  Laghuvajrasana


30.  Kapotasana


31.  Paschimottanasana II


32a.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


32b.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


32c.  Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


32d.  Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


32e.  Pindasana (Sarvangasana sekvence)


32f.  Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


32g.  Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


33.  Salamba sirsasana III


34a.  Baddha hasta sirsasana I


34b.  Baddha hasta sirsasana II


34c.  Baddha hasta sirsasana III


35a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


35b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


35c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


35d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


36a.  Pincha mayurasana


36b.  Vrschikasana I


37.  Adho mukha vrksasana


38.  Yoga mudrasana


39a.  Parvatasana I


39b.  Parvatasana II


40.  Tolasana


41.  Savasana