ZÁKLADNÍ PRAXE L5a

V tomto článku předkládáme osnovu bazální praxe lichých dnů na úrovni 5 (pokročilí se zhruba pětiletou praxí) pro frekventanty našeho mysore programu.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 3 dny v týdnu (doplněná o další 3 dny základní praxe L5b), ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara

Stojné pozice

2.  Padangusthasana
3.  Padahastasana
4.  Utthita trikonasana
5.  Parivrtta trikonasana
6.  Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Bakasana, Prasarita padottanasana III
7.  Utthita hasta padangusthasana I, II, III
8.  Ardha baddha padmottanasana
9.  Ardha chandrasana
10.  Malasana I

Pozice v sedě

11.  Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana
12.  Purvottanasana
13.  Ardha padma paschimottanasana
14.  Krounchasana
15.  Janu sirsasana I
16.  Parivrtta janu sirsasana I
17.  Hanumanasana
18.  Marichyasana I, III, VI
19.  Bharadvajasana II
20.  Paripurna navasana
21.  Bhujapidasana I, II, Tittibhasana I
22.  Urdhva kukkutasana
23.  Baddha konasana
24.  Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční, Utpluthi upavistha konasana
25.  Kurmasana, Supta kurmasana
26.  Eka pada sirsasana, Skandasana

Záklony

27.  Supta virasana
28.  Paryankasana
29.  Urdhva dhanurasana I, II
30.  Laghuvajrasana
31.  Kapotasana
32.  Paschimottanasana

Inverze

33.  Sarvangasana sekvence – Salamba sarvangasana I, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
34.  Salamba sirsasana III
35.  Baddha hasta sirsasana I, II, III
36.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
37.  Pincha mayurasana, Vrschikasana I
38.  Adho mukha vrksasana

Závěrečné pozice

39.  Yoga mudrasana
40.  Parvatasana I, II
41.  Tolasana
42.  Savasana


1.  Surya namaskara (Adho mukha svanasana)


2.  Padangusthasana


3.  Padahastasana


4.  Utthita trikonasana


5.  Parivrtta trikonasana


6a.  Prasarita padottanasana I


6b.  Salamba sirsasana II


6c.  Bakasana


6d.  Prasarita padottanasana III


7a.  Utthita hasta padangusthasana I


7b.  Utthita hasta padangusthasana II


7c.  Utthita hasta padangusthasana III


8.  Ardha baddha padmottanasana


9.  Ardha chandrasana


10.  Malasana I


11a.  Dandasana


11b.  Utpluthi dandasana


11c.  Paschimottanasana


12.  Purvottanasana


13.  Ardha padma paschimottanasana


14.  Krounchasana


15.  Janu sirsasana I


16.  Parivrtta janu sirsasana I


17.  Hanumanasana


18a.  Marichyasana I


18b.  Marichyasana III


18c.  Marichyasana VI


19.  Bharadvajasana II


20.  Paripurna navasana


21a.  Bhujapidasana I


21b.  Bhujapidasana II


21c.  Tittibhasana I


22.  Urdhva kukkutasana


23.  Baddha konasana


24a.  Upavistha konasana


24b.  Upavistha konasana balanční


24c.  Utpluthi upavistha konasana


25a.  Kurmasana


25b.  Supta kurmasana


26a.  Eka pada sirsasana


26b.  Skandasana


27.  Supta virasana


28.  Paryankasana


29a.  Urdhva dhanurasana I


29b.  Urdhva dhanurasana II


30.  Laghuvajrasana


31.  Kapotasana


32.  Paschimottanasana


33a.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


33b.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


33c.  Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


33d.  Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


33e.  Pindasana (Sarvangasana sekvence)


33f.  Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


33g.  Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


34.  Salamba sirsasana III


35a.  Baddha hasta sirsasana I


35b.  Baddha hasta sirsasana II


35c.  Baddha hasta sirsasana III


36a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


36b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


36c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


36d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


37a.  Pincha mayurasana


37b.  Vrschikasana I


38.  Adho mukha vrksasana


39.  Yoga mudrasana


40a.  Parvatasana I


40b.  Parvatasana II


41.  Tolasana


42.  Savasana