ZÁKLADNÍ PRAXE L5a

V tomto článku předkládáme osnovu bazální praxe lichých dnů na úrovni 5 (pokročilí se zhruba pětiletou praxí) pro frekventanty našeho mysore programu.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 3 dny v týdnu (doplněná o další 3 dny základní praxe L5b), ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara A
2.  Surya namaskara B

Stojné pozice

3.  Padangusthasana
4.  Padahastasana
5.  Utthita trikonasana
6.  Parivrtta trikonasana
7.  Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Bakasana, Prasarita padottanasana III
8.  Utthita hasta padangusthasana I, II, III
9.  Ardha baddha padmottanasana
10.  Ardha chandrasana
11.  Malasana I

Pozice v sedě

12.  Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana
13.  Purvottanasana
14.  Ardha padma paschimottanasana
15.  Krounchasana
16.  Janu sirsasana I
17.  Parivrtta janu sirsasana I
18.  Hanumanasana
19.  Marichyasana I, III, VI
20.  Bharadvajasana II
21.  Paripurna navasana
22.  Bhujapidasana I, II, Tittibhasana I
23.  Urdhva kukkutasana
24.  Baddha konasana
25.  Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční, Utpluthi upavistha konasana
26.  Supta konasana
27.  Kurmasana, Supta kurmasana
28.  Eka pada sirsasana, Skandasana
29.  Supta padangusthasana I, II, III

Záklony

30.  Supta virasana
31.  Paryankasana
32.  Urdhva dhanurasana I, II
33.  Laghuvajrasana
34.  Kapotasana
35.  Paschimottanasana

Inverze

36.  Sarvangasana sekvence – Salamba sarvangasana I, Halasana, Karnapidasana, Urdhva padmasana, Pindasana, Matsyasana, Uttana padasana
37.  Salamba sirsasana III
38.  Baddha hasta sirsasana I, II, III
39.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
40.  Pincha mayurasana, Vrschikasana I
41.  Adho mukha vrksasana

Závěrečné pozice

42.  Yoga mudrasana
43.  Parvatasana I, II
44.  Tolasana
45.  Savasana


1.  Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara B (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita trikonasana


6.  Parivrtta trikonasana


7a.  Prasarita padottanasana I


7b.  Salamba sirsasana II


7c.  Bakasana


7d.  Prasarita padottanasana III


8a.  Utthita hasta padangusthasana I


8b.  Utthita hasta padangusthasana II


8c.  Utthita hasta padangusthasana III


9.  Ardha baddha padmottanasana


10.  Ardha chandrasana


11.  Malasana I


12a.  Dandasana


12b.  Utpluthi dandasana


12c.  Paschimottanasana


13.  Purvottanasana


14.  Ardha padma paschimottanasana


15.  Krounchasana


16.  Janu sirsasana I


17.  Parivrtta janu sirsasana I


18.  Hanumanasana


19a.  Marichyasana I


19b.  Marichyasana III


19c.  Marichyasana VI


20.  Bharadvajasana II


21.  Paripurna navasana


22a.  Bhujapidasana I


22b.  Bhujapidasana II


22c.  Tittibhasana I


23.  Urdhva kukkutasana


24.  Baddha konasana


25a.  Upavistha konasana


25b.  Upavistha konasana balanční


25c.  Utpluthi upavistha konasana


26.  Supta konasana


27a.  Kurmasana


27b.  Supta kurmasana


28a.  Eka pada sirsasana


28b.  Skandasana


29a.  Supta padangusthasana I


29b.  Supta padangusthasana II


29c.  Supta padangusthasana III


30.  Supta virasana


31.  Paryankasana


32a.  Urdhva dhanurasana I


32b.  Urdhva dhanurasana II


33.  Laghuvajrasana


34.  Kapotasana


35.  Paschimottanasana


36a.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


36b.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


36c.  Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


36d.  Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


36e.  Pindasana (Sarvangasana sekvence)


36f.  Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


36g.  Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


37.  Salamba sirsasana III


38a.  Baddha hasta sirsasana I


38b.  Baddha hasta sirsasana II


38c.  Baddha hasta sirsasana III


39a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


39b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


39c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


39d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


40a.  Pincha mayurasana


40b.  Vrschikasana I


41.  Adho mukha vrksasana


42.  Yoga mudrasana


43a.  Parvatasana I


43b.  Parvatasana II


44.  Tolasana


45.  Savasana