YOGA CHIKITSA

V tomto článku předkládáme pro veřejné použití osnovu série Yoga chikitsa tak, jak se reálně praktikuje, t. j. včetně pozdravů slunci, stojných pozic a závěrečných pozic.
 
Osnova je pouhým triviálním seznamem pozic s fotografiemi finálních variant. Bez učitele ji nelze smysluplně použít.


1.  Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara B (Virabhadrasana A)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5a.  Utthita trikonasana A


5b.  Utthita trikonasana B


6a.  Utthita parsvakonasana A


6b.  Utthita parsvakonasana B


7a.  Prasarita padottanasana A


7b.  Prasarita padottanasana B


7c.  Prasarita padottanasana C


7d.  Prasarita padottanasana D


8.  Parsvottanasana


9a.  Utthita hasta padangusthasana A


9b.  Utthita hasta padangusthasana B


9c.  Utthita hasta padangusthasana C


10.  Ardha baddha padmottanasana


11.  Utkatasana


12a.  Virabhadrasana A


12b.  Virabhadrasana B


13a.  Dandasana


13b.  Paschimottanasana A


13c.  Paschimottanasana B


13d.  Paschimottanasana C


13e.  Paschimottanasana D


13f.  Paschimottanasana E


13g.  Purvottanasana


14.  Ardha baddha padma paschimottanasana


15.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


16a.  Janu sirsasana A


16b.  Janu sirsasana B


16c.  Janu sirsasana C


17a.  Marichyasana A


17b.  Marichyasana B


17c.  Marichyasana C


17d.  Marichyasana D


18.  Navasana


19a.  Bhujapidasana A


19b.  Bhujapidasana B


20a.  Kurmasana


20b.  Supta kurmasana


21.  Garbha pindasana


22.  Kukkutasana


23.  Baddha konasana


24a.  Upavistha konasana A


24b.  Upavistha konasana B


25.  Supta konasana


26a.  Supta padangusthasana A


26b.  Supta padangusthasana B


27.  Ubhaya padangusthasana


28.  Urdhva mukha paschimottanasana


29.  Setu bandhasana


30a.  Urdhva dhanurasana


30b.  Paschimottanasana


31a.  Salamba sarvangasana


31b.  Halasana


31c.  Karnapidasana


31d.  Urdhva padmasana


31e.  Pindasana


31f.  Matsyasana


31g.  Uttana padasana


32a.  Sirsasana


32b.  Urdhva dandasana


32c.  Adho mukha virasana


33.  Baddha padmasana


34.  Yoga mudrasana


35.  Padmasana


36.  Utpluthi


37.  Savasana