YOGA CHIKITSA

V tomto článku předkládáme pro veřejné použití osnovu série Yoga chikitsa tak, jak se reálně praktikuje, t. j. včetně pozdravů slunci, stojných pozic a závěrečných pozic.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.


1.  Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara B (Virabhadrasana A)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5a.  Utthita trikonasana A


5b.  Utthita trikonasana B


6a.  Utthita parsvakonasana A


6b.  Utthita parsvakonasana B


7a.  Prasarita padottanasana A


7b.  Prasarita padottanasana B


7c.  Prasarita padottanasana C


7d.  Prasarita padottanasana D


8.  Parsvottanasana


9a.  Utthita hasta padangusthasana A


9b.  Utthita hasta padangusthasana B


9c.  Utthita hasta padangusthasana C


10.  Ardha baddha padmottanasana


11.  Utkatasana


12a.  Virabhadrasana A


12b.  Virabhadrasana B


13a.  Dandasana


13b.  Paschimottanasana A


13c.  Paschimottanasana B


13d.  Paschimottanasana C


13e.  Paschimottanasana D


13f.  Paschimottanasana E


14.  Purvottanasana


15.  Ardha baddha padma paschimottanasana


16.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


17a.  Janu sirsasana A


17b.  Janu sirsasana B


17c.  Janu sirsasana C


18a.  Marichyasana A


18b.  Marichyasana B


18c.  Marichyasana C


18d.  Marichyasana D


19.  Navasana


20a.  Bhujapidasana A


20b.  Bhujapidasana B


21a.  Kurmasana


21b.  Supta kurmasana


22.  Garbha pindasana


23.  Kukkutasana


24.  Baddha konasana


25a.  Upavistha konasana A


25b.  Upavistha konasana B


26.  Supta konasana


27a.  Supta padangusthasana A


27b.  Supta padangusthasana B


28.  Ubhaya padangusthasana


29.  Urdhva mukha paschimottanasana


30.  Setu bandhasana


31a.  Urdhva dhanurasana


31b.  Paschimottanasana


32a.  Salamba sarvangasana


32b.  Halasana


32c.  Karnapidasana


32d.  Urdhva padmasana


32e.  Pindasana


32f.  Matsyasana


32g.  Uttana padasana


33a.  Sirsasana


33b.  Urdhva dandasana


33c.  Adho mukha virasana


34.  Baddha padmasana


35.  Yoga mudrasana


36.  Padmasana


37.  Utpluthi


38.  Savasana