NADI SODHANA

V tomto článku předkládáme pro veřejné použití osnovu série Nadi sodhana tak, jak se reálně praktikuje, t. j. včetně pozdravů slunci, stojných pozic a závěrečných pozic.
 
Osnova je pouhým triviálním seznamem pozic s fotografiemi finálních variant. Bez učitele ji nelze smysluplně použít.


1.  Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara B (Virabhadrasana A)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5a.  Utthita trikonasana A


5b.  Utthita trikonasana B


6a.  Utthita parsvakonasana A


6b.  Utthita parsvakonasana B


7a.  Prasarita padottanasana A


7b.  Prasarita padottanasana B


7c.  Prasarita padottanasana C


7d.  Prasarita padottanasana D


8.  Parsvottanasana


9.  Pasasana


10.  Krounchasana


11a.  Salabhasana A


11b.  Salabhasana B


12.  Bhekasana


13.  Dhanurasana


14.  Parsva dhanurasana


15.  Ustrasana


16.  Laghuvajrasana


17.  Kapotasana


18.  Supta vajrasana


19.  Bakasana


20.  Bharadvajasana


21.  Ardha matsyendrasana


22a.  Eka pada sirsasana A


22b.  Eka pada sirsasana B


23.  Dvi pada sirsasana


24.  Yoganidrasana


25a.  Tittibhasana A


25b.  Tittibhasana B


25c.  Tittibhasana C


26.  Pincha mayurasana


27.  Karandavasana


28.  Mayurasana


29.  Nakrasana


30.  Vatayanasana


31.  Parighasana


32.  Gomukhasana


33.  Supta urdhva pada vajrasana


34a.  Mukta hasta sirsasana A


34b.  Mukta hasta sirsasana B


34c.  Mukta hasta sirsasana C


35a.  Baddha hasta sirsasana A


35b.  Baddha hasta sirsasana B


35c.  Baddha hasta sirsasana C


35d.  Baddha hasta sirsasana D


36a.  Urdhva dhanurasana


36b.  Paschimottanasana


37a.  Salamba sarvangasana


37b.  Halasana


37c.  Karnapidasana


37d.  Urdhva padmasana


37e.  Pindasana


37f.  Matsyasana


37g.  Uttana padasana


38a.  Sirsasana


38b.  Urdhva dandasana


38c.  Adho mukha virasana


39.  Baddha padmasana


40.  Yoga mudrasana


41.  Padmasana


42.  Utpluthi


43.  Savasana