ZÁKLADNÍ PRAXE L3

V tomto článku předkládáme osnovu bazální kondiční praxe na úrovni 3 (pokročilí se zhruba tříletou praxí) pro frekventanty našich studijních programů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Na fotografiích je zobrazeno pouze finální provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými studenti v čase reálně procházejí. Bez učitele nelze osnovu smysluplně použít.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 6 dní v týdnu, ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara I
2.  Surya namaskara II

Stojné pozice

3.  Padangusthasana
4.  Padahastasana
5.  Utthita trikonasana
6.  Parivrtta trikonasana
7.  Utthita parsvakonasana
8.  Parivrtta parsvakonasana
9.  Prasarita padottanasana I, Salamba sirsasana II, Prasarita padottanasana IIb, III, Salamba sarvangasana II, Prasarita padottanasana IV
10.  Parsvottanasana
11.  Utthita hasta padangusthasana I, II, III
12.  Virabhadrasana I, III
13.  Utkatasana, Malasana II

Pozice v sedě

14.  Dandasana, Utpluthi dandasana, Paschimottanasana II, VII, Purvottanasana
15.  Ardha padma paschimottanasana
16.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
17.  Krounchasana
18.  Janu sirsasana I
19.  Parivrtta janu sirsasana I
20.  Marichyasana III, VI
21.  Ardha matsyendrasana I
22.  Paripurna navasana
23.  Bhujapidasana I, II
24.  Baddha konasana
25.  Upavistha konasana, Upavistha konasana balanční
26.  Supta padangusthasana I, II
27.  Ubhaya padangusthasana
28.  Urdhva mukha paschimottanasana I

Záklony

29.  Supta virasana
30.  Salabhasana
31.  Urdhva dhanurasana I, II
32.  Paschimottanasana II

Inverze

33.  Sarvangasana sekvence – Halasana, Salamba sarvangasana I
34.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I, Urdhva dandasana, Adho mukha virasana, Uttanasana
35.  Pincha mayurasana u stěny
36.  Adho mukha vrksasana u stěny

Závěrečné pozice

37.  Yoga mudrasana v sukhasaně
38.  Parvatasana III v sukhasaně
39.  Tolasana v sukhasaně
40.  Savasana


1.  Surya namaskara I (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara II (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita trikonasana


6.  Parivrtta trikonasana


7.  Utthita parsvakonasana


8.  Parivrtta parsvakonasana


9a.  Prasarita padottanasana I


9b.  Salamba sirsasana II


9c.  Prasarita padottanasana IIb


9d.  Prasarita padottanasana III


9e.  Salamba sarvangasana II


9f.  Prasarita padottanasana IV


10.  Parsvottanasana


11a.  Utthita hasta padangusthasana I


11b.  Utthita hasta padangusthasana II


11c.  Utthita hasta padangusthasana III


12a.  Virabhadrasana I


12b.  Virabhadrasana III


13a.  Utkatasana


13b.  Malasana II


14a.  Dandasana


14b.  Utpluthi dandasana


14c.  Paschimottanasana II


14d.  Paschimottanasana VII


14e.  Purvottanasana


15.  Ardha padma paschimottanasana


16.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


17.  Krounchasana


18.  Janu sirsasana I


19.  Parivrtta janu sirsasana I


20a.  Marichyasana III


20b.  Marichyasana VI


21.  Ardha matsyendrasana I


22.  Paripurna navasana


23a.  Bhujapidasana I


23b.  Bhujapidasana II


24.  Baddha konasana


25a.  Upavistha konasana


25b.  Upavistha konasana balanční


26a.  Supta padangusthasana I


26b.  Supta padangusthasana II


27.  Ubhaya padangusthasana


28.  Urdhva mukha paschimottanasana I


29.  Supta virasana


30.  Salabhasana


31a.  Urdhva dhanurasana I


31b.  Urdhva dhanurasana II


32.  Paschimottanasana II


33a.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


33b.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


34a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


34b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


34c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


34d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


35.  Pincha mayurasana u stěny


36.  Adho mukha vrksasana u stěny


37.  Yoga mudrasana v sukhasaně


38a.  Parvatasana I v sukhasaně


38b.  Parvatasana II v sukhasaně


39.  Tolasana v sukhasaně


40.  Savasana