ZÁKLADNÍ PRAXE L3

V tomto článku předkládáme osnovu bazální praxe na úrovni 3 (pokročilí se zhruba tříletou praxí) pro frekventanty našeho mysore programu.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 6 dní v týdnu, ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.


1.  Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara B (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita trikonasana


6.  Parivrtta trikonasana


7.  Utthita parsvakonasana


8.  Parivrtta parsvakonasana


9a.  Prasarita padottanasana I


9b.  Salamba sirsasana II


9c.  Prasarita padottanasana IIb


9d.  Prasarita padottanasana III


9e.  Prasarita padottanasana IV


10.  Parsvottanasana


11a.  Utthita hasta padangusthasana I


11b.  Utthita hasta padangusthasana II


11c.  Utthita hasta padangusthasana III


12.  Malasana II


13a.  Dandasana


13b.  Utpluthi dandasana


13c.  Paschimottanasana


14.  Purvottanasana


15.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


16.  Krounchasana


17.  Janu sirsasana I


18.  Parivrtta janu sirsasana I


19a.  Marichyasana III


19b.  Marichyasana VI


20.  Ardha matsyendrasana I


21.  Paripurna navasana


22a.  Bhujapidasana I


22b.  Bhujapidasana II


23.  Baddha konasana


24a.  Upavistha konasana


24b.  Upavistha konasana balanční


25.  Supta konasana


26a.  Supta padangusthasana I


26b.  Supta padangusthasana II


27.  Ubhaya padangusthasana


28.  Urdhva mukha paschimottanasana I


29.  Supta virasana


30a.  Urdhva dhanurasana I


30b.  Urdhva dhanurasana II


31.  Paschimottanasana


32a.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


32b.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


33a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


33b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


33c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


33d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


34.  Pincha mayurasana u stěny


35.  Adho mukha vrksasana u stěny


36.  Yoga mudrasana v sukhasaně


37a.  Parvatasana I v sukhasaně


37b.  Parvatasana II v sukhasaně


38.  Tolasana v sukhasaně


39.  Savasana