ZÁKLADNÍ PRAXE L3

V tomto článku předkládáme osnovu bazální praxe na úrovni 3 (pokročilí se zhruba tříletou praxí) pro frekventanty našeho mysore programu.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 90 – 120 minut. Praktikovat by se měla ideálně 6 dní v týdnu, ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.


1.  Surya namaskara (Adho mukha svanasana)


2.  Padangusthasana


3.  Padahastasana


4.  Utthita trikonasana


5.  Parivrtta trikonasana


6.  Utthita parsvakonasana


7.  Parivrtta parsvakonasana


8a.  Prasarita padottanasana I


8b.  Salamba sirsasana II


8c.  Prasarita padottanasana IIb


8d.  Prasarita padottanasana III


8e.  Prasarita padottanasana IV


9.  Parsvottanasana


10a.  Utthita hasta padangusthasana I


10b.  Utthita hasta padangusthasana II


10c.  Utthita hasta padangusthasana III


11.  Virabhadrasana I


12.  Malasana II


13a.  Dandasana


13b.  Utpluthi dandasana


13c.  Paschimottanasana


14.  Purvottanasana


15.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


16.  Krounchasana


17.  Janu sirsasana I


18.  Parivrtta janu sirsasana I


19a.  Marichyasana III


19b.  Marichyasana VI


20.  Ardha matsyendrasana I


21.  Paripurna navasana


22a.  Bhujapidasana I


22b.  Bhujapidasana II


23.  Baddha konasana


24a.  Upavistha konasana


24b.  Upavistha konasana balanční


25a.  Supta padangusthasana I


25b.  Supta padangusthasana II


26.  Ubhaya padangusthasana


27.  Urdhva mukha paschimottanasana I


28.  Supta virasana


29a.  Urdhva dhanurasana I


29b.  Urdhva dhanurasana II


30.  Paschimottanasana


31a.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


31b.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


32a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


32b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


32c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


32d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


33.  Pincha mayurasana u stěny


34.  Adho mukha vrksasana u stěny


35.  Yoga mudrasana v sukhasaně


36a.  Parvatasana I v sukhasaně


36b.  Parvatasana II v sukhasaně


37.  Tolasana v sukhasaně


38.  Savasana