ZÁKLADNÍ PRAXE L2

V tomto článku předkládáme osnovu bazální kondiční praxe na úrovni 2 (začátečníci s praxí do zhruba dvou let) pro frekventanty našich studijních programů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Na fotografiích je zobrazeno pouze finální provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými studenti v čase reálně procházejí. Bez učitele nelze osnovu smysluplně použít.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 60 – 80 minut. Praktikovat by se měla ideálně 6 dní v týdnu, ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.


1.  Surya namaskara I (Adho mukha svanasana)


2.  Padangusthasana


3.  Padahastasana


4.  Utthita trikonasana


5.  Parivrtta trikonasana


6.  Utthita parsvakonasana


7.  Parivrtta parsvakonasana


8a.  Prasarita padottanasana I


8b.  Prasarita padottanasana IIa


8c.  Prasarita padottanasana III


8d.  Prasarita padottanasana IV


9.  Parsvottanasana


10a.  Utthita hasta padangusthasana I


10b.  Utthita hasta padangusthasana II


10c.  Utthita hasta padangusthasana III


11a.  Virabhadrasana I


11b.  Virabhadrasana III


12a.  Utkatasana


12b.  Malasana II


13a.  Dandasana


13b.  Paschimottanasana II


13c.  Paschimottanasana VII


13d.  Purvottanasana


14.  Ardha padma paschimottanasana


15.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


16.  Janu sirsasana I


17a.  Marichyasana III


17b.  Marichyasana VI


18.  Paripurna navasana


19.  Bhujapidasana I


20.  Baddha konasana (pouze sed)


21.  Upavistha konasana


22a.  Supta padangusthasana I


22b.  Supta padangusthasana II


23.  Supta virasana


24.  Salabhasana


25a.  Urdhva dhanurasana I


25b.  Urdhva dhanurasana II


26.  Paschimottanasana II


27.  Urdhva prasarita padasana


28a.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


28b.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


29a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


29b.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


29c.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


30.  Yoga mudrasana v sukhasaně


31a.  Parvatasana I v sukhasaně


31b.  Parvatasana II v sukhasaně


32.  Tolasana v sukhasaně


33.  Savasana