Prvních 30 dnů členství v mysore programu, skupina 2, lekce v úterky a čtvrtky od 06.30, Masarykovo nádraží, vchod z haly u 7. koleje, Praha 1, školné 1990 Kč


S docházkou můžete začít okamžitě po dokončení zápisu a úhradě školného. Pokud jste již lekce mysore programu v minulosti navštěvovali, neprovádějte zde nový zápis, pouze se nám ozvěte na praxe@yogadipika.cz.
 
Přihlášení je spojeno s online úhradou pomocí platební karty a je tak ihned dokončeno. Předpokládá shodu se zdravotními podmínkami a souhlas s obchodními podmínkami (pro obojí viz vpravo). Pokud máte otázky nebo pokud potřebujete poradit s přihlášením, neváhejte nás kontaktovat.

 
 
 
 
Zdravotní podmínky

Mysore program je vhodný pro zcela zdravé jedince stejně jako pro jedince s nepříliš vážnými zdravotními problémy, které je ovšem třeba před zápisem konzultovat. Jednoznačně diskvalifikující jsou extrémní varianty skoliózy (rotační apod.), silné deformace končetin, nedoléčené zlomeniny, záněty šlach, pokročilá artróza velkých kloubů, osteoporóza, osteonekróza, těžké formy hemofilie, závažné psychiatrické diagnózy, devátý měsíc těhotenství a obezita třetího stupně.

Obchodní podmínky

Veškeré platby za lekce v mysore programu jsou nevratné. Studentovi, který absentuje v řádném období svého zápisu, nevzniká nárok na bezplatnou návštěvu budoucích lekcí ani na jakoukoliv jinou náhradu.