PŘÍSTUP, METODOLOGIE, UČITELÉ

V YDP se zaměřujeme na metodickou výuku jógy jakožto plně racionálního systému.
 
Své studenty vedeme ke schopnosti praxe, která přináší výsledky v duševní, zdravotní i tělesně-kosmetické rovině.
 
Budeme Vás učit, jak se správně hýbat, jak rychle nabírat sílu, jak nenásilným způsobem získávat fantastickou flexibilitu, jak šetrně praktikovat při menstruaci, jak nebýt líní a na druhou stranu jak se nepřepínat. Především Vám ale pomůžeme s budováním sebevědomí, s kultivací sebedisciplíny a s poznáváním sebe sama.
 
Během prvních pěti let provozu jsme si ujasnili, co Vás chceme učit a jak, ale také i to, co Vás učit nechceme. Na základě zkušeností získaných výcvikem více než 1500 studentů jsme svou metodologii rozvinuli a formalizovali tak, abychom si mohli být jistí, že Vaše výsledky se budou blížit tomu, co je v daných režimech výuky možné reálně dosáhnout.
 
Velký vliv na ladění našeho přístupu mělo rozpoznání faktu, že těleso studentů tvoří převážně mladí a zdraví lidé (ve věku 25–50), a také faktu, že prakticky dosažitelná míra pokročilosti v daném čase je u studentů úměrná frekvenci pravidelné docházky nejen teoreticky, nýbrž se spolehlivě pozorovatelným odstupňováním.
 
Své učitele rekrutujeme pouze z řad svých vlastních, dlouhodobých studentů – těch nejzapálenějších a nejschopnějších. Do reality učitelování je nezasvěcujeme skrze zvláštní výcvikové programy v umělém prostředí, ale prostě tak, že je požádáme, aby nám každodenně asistovali při běžné výuce. Nezajímají nás certifikáty, diplomy nebo kdo s kým slavným jak dlouho studoval; Zajímá nás vášeň, charakter, síla vůle a mimořádná dovednost.

Jóga jako racionální systém

Důvod, proč můžeme v YDP studentům zaručovat konzistentní výsledky, spočívá ve skutečnosti, že nic neděláme náhodně. Jóga pro nás nepředstavuje esoterickou nauku s těžko uchopitelnými nástroji a nepředvídatelnými efekty.
 
Naopak. Praktikujeme ji a vyučujeme jako racionální, perfektně poznatelný systém, který s univerzální spolehlivostí přináší prospěch každému zájemci.

Metodologie YDP

Veškeré aspekty výuky – od formátu lekcí a didaktických postupů, přes techniku cvičení až po způsoby zapojení jógy do každodenního života – podléhají formálně popsané a důsledně testované metodologii, kterou navíc průběžně zdokonalujeme na základě nových zkušeností z aktuální učitelské praxe.
 
Nezáleží tak na tom, jak je ten či onen student starý, jaké má predispozice, kdy se k nám dostal a dokonce ani který z našich učitelů se mu bude věnovat. Pokud začne s pravidelnou docházkou na lekce, konkrétních a předem známých přínosů nemůže nedosáhnout, protože průběh ani obsah výuky není v žádné fázi podřízen lidským schopnostem či vrtochům, ale prověřenému systému, jehož nasazení vykazuje stoprocentně opakovatelné výsledky.
 
Tento systém je rozdělen do tří separátních vrstev –

Metodické vrstvy praxe

1.  Disciplína (udržitelnost)
Obecná a prostá nauka
Nejsnažší na studium, nejtěžší na implementaci
 
Poskytuje pravidla a principy, které umožňují efektivní začlenění jógy do každodenního života. Zaměřuje se na prostředky budování návyků, na nástroje sebepoznání a sebeovládání, na prioritizaci životních hodnot, na správu cílů, na způsoby posilování vůle a sebedůvěry, a na osvojování schopnosti sebeorganizace.

2.  Struktura (typ a pořadí ásan)
Specifičtější a detailnější nauka
Snadná na studium, snadná na implementaci
 
Poskytuje pravidla a principy, na jejichž základě se u studentů budují a následně rozvíjejí personalizované cvičební sekvence, a to nejen co do obsahu, ale také ve smyslu didaktické techniky. Kromě fyzických a zdravotních aspektů se zabývá identitou studentů, jejich motivací a životními cykly.

3.  Technika (způsob provádění ásan)
Velmi specifická a velmi detailní nauka
Nejtěžší na studium, nejsnažší na implementaci
 
Poskytuje pravidla a principy, podle kterých se vyučují a praktikují jednotlivé ásany. Zabývá se rozvojem tělesné síly, flexibility a výdrže, studiem pohybových principů a jejich fyziologické korektnosti, zkoumáním dosažitelných extrémů, kategorizací ásan a jejich zdravotních efektů, a také způsoby používání cvičebních pomůcek. Vychází primárně z poznatků B. K. S. Iyengara.

Iyengarská technika ásany

Jak již bylo zmíněno, pro vývoj naší metodologie na úrovni ásany využíváme především zkušeností B. K. S. Iyengara.
 
Iyengarský přístup klade důraz na detail, přesnost a zarovnání těla při zaujetí pozice. Populární je především na západě, ale miliony nadšenců podle něj praktikují po celém světě – někteří kvůli údržbě zdraví, jiní kvůli fyzioterapii a mnozí jen tak pro radost. V hloubce poznání nemá na svém poli konkurenci.
 
Studentům zprostředkovává způsob, kterým se mohou zdokonalovat rychlým a bezpečným způsobem od základních pozic k pokročilejším. Často se uchyluje k využití pomůcek (pásků, cihel, dek, polštářů apod.), které podporují individuální zpřístupnění správnějšího, uvědomělejšího, hlubšího nebo terapeutického provedení pozice.
 
Unikátní charakteristikou Iyengarského přístupu je výuka svalových akcí, jejichž správné pochopení vede k zvládnutí esteticky dokonalých pozic.

Mysore program

Protože v YDP klademe důraz na výsledky – a výsledky ve sféře duševní, zdravotní i tělesně-kosmetické jsou plně závislé na pravidelnosti, systematičnosti a individualizaci praxe – nenajdete u nás otevřené lekce, jógové zájezdy, izolované semináře ani žádné jiné druhy jednorázových nebo skupinově vedených akcí.
 
Výuku realizujeme výhradně prostřednictvím studijního programu mysore, který u členů předpokládá odhodlání cvičit pravidelně a který nám umožňuje vést každého jednotlivce individuálně, v souladu s jeho identitou, motivací a pokročilostí.

Učitelé

1.  Tomáš Szépe
 
Tomáš je vášnivým učitelem ásany a nezlomným zastáncem Iyengarské techniky. Založil YDP a rozvíjí její metodologii.
 
Kvalifikace –
Formální studium 2014–2021
Každodenní praxe 2014–2021

2.  Dominika Charvátová
 
Dominika se s jógou poprvé setkala pod Tomášovým vedením a rychle k ní našla silný vztah. Její osobnost a talent jsou neodmyslitelnými součástmi mysore programu YDP, na jehož budování se podílela od úplného začátku.
 
Kvalifikace –
Formální studium 2017–2021
Každodenní praxe 2017–2021

Historie

Yoga Dipika Prague (dříve Patanjali Yoga Praha a Iyengar Yoga Shala Prague) byla založena na podzim roku 2015. Za jejím vznikem a rozvojem stojí Tomáš Szépe.


Dominika Charvátová & Tomáš Szépe


Utthita trikonasana


Urdhva prasarita ekapadasana


Virabhadrasana III


Padahastasana


Baddha konasana (pouze sed)


Urdhva dhanurasana


Baddha konasana v salamba sirsasaně II