MYSORE PROGRAM

Lekce pro rozvoj osobní praxe
Bez přerušení od roku 2017
Iyengarská technika ásany
Metodologie YDP
 
Skupina 2 —
Úterky a čtvrtky, 06.30–08.30
Masarykovo nádraží, Praha 1, vyučuje Tomáš Szépe
Školné 2490 Kč/30 dnů
→  Přihlásit se      4 místa volná
 
Skupina 1 —
Pondělky a středy, 06.30–08.30
Masarykovo nádraží, Praha 1, vyučuje Tomáš Szépe
Školné 2490 Kč/30 dnů
→  Přihlásit se      Omezená kapacita
 

COVID-19: Buďte bez obav, mysore program běží v normálním režimu. Nezákonná vládní nařízení kompletně ignorujeme. S testy, očkováním, rouškami ani žádnými jinými covid-nesmysly nikoho neobtěžujeme. Pokud dojde k dalšímu pokusu o všeobecnou uzávěru služeb, nebudeme ho respektovat a provoz lekcí nepřerušíme.

Mysore je hlavním studijním programem naší školy. Vyznačuje se individuálním výcvikem studentů v rámci skupinových lekcí.
 
Je určen právě Vám, pokud hledáte některou z následujících hodnot –

1.  Zlepšení své kondice
 
Jste nespokojeni se současným stavem svého těla či se svým psychickým rozpoložením, rozeznali jste, že byste tuto situaci rádi napravili, případně jste se přímo rozhodli, že se chcete cítit skvěle a také podle toho vypadat.

2.  Úlevu od bolesti
 
Jste po úrazu, po nemoci, po porodu, trápí Vás snížená hybnost, slabost nebo chronická únava, případně trpíte bolestmi nebo konkrétním zdravotním problémem spojeným s pohybovou soustavou a rozhodli jste se, že tento problém chcete vyřešit.

3.  Praxi ásany na vrcholové úrovni
 
Jste jógovými nadšenci, rozpoznali jste, že Vás přitahuje možnost studovat ásanu metodicky a na úrovni nejjemnějšího detailu, a rozhodli jste se, že si chcete budovat reálnou osobní praxi v prostředí tvořeném podobně motivovanými jedinci.

Přínosy programu

Na lekcích mysore programu praktikují studenti každý sám za sebe – na základě svých cílů a na základě znalostí postupně získaných pravidelnou docházkou –, přičemž učitel se věnuje každému zvlášť, tedy opakovaně přechází od jednoho k druhému, podle potřeby vysvětluje, opravuje, poskytuje dopomoc, konzultuje problémy a zodpovídá případné dotazy.
 
Nejvýraznější vlastnosti mysore programu lze shrnout do následujících deseti přínosů –

1.  Cvičení Vás bude bavit
 
Pozice nebudete jenom drilovat, ale budete si s nimi hrát, budete je skutečně poznávat. Dostatečně si užijete pomůcek – pásků, cihel, polštářů, dek apod. – a také rozličných průprav, studií, podpůrných cviků a práce u stěny.

2.  Vedeni budete individuálně
 
Učitel s Vámi bude pracovat vždy samostatně. Všechny instrukce, kterých se Vám od něj dostane, budou odrážet Vaši individualitu, Vaše cíle, Vaši pokročilost a Váš zdravotní stav.

3.  V krátkém čase celkově pookřejete
 
Vaše sebevědomí již v průběhu prvních týdnů cvičení posílí, Vaše držení těla se viditelně zlepší a Vaše případné bolesti zad zapříčiněné sedavým zaměstnáním či přetěžováním páteře výrazně ustoupí nebo dokonce zcela zmizí.

4.  Zlepšovat se budete ze dne na den
 
Přestože zpočátku nebude Vaše praxe nikterak dlouhá – nejvýše 40 minut – vyvíjet se budete velmi rychle. Své rostoucí zdatnosti si budete všímat s každou jednotlivou lekcí.

5.  Naučíte se cvičit pravidelně
 
Jak na sobě budete pozorovat změny, Vaše případné pochybnosti o efektech ásany nebo o sobě sama se rozplynou. Tím v důsledku posílí Vaše motivace a tedy i přirozená chuť cvičit pravidelně. Pokud jste se do cvičení dříve nutili, může se lehce stát, že nově se na něj budete těšit. (Získané sebevědomí Vám dokonce může pomoct překonat i jiné výzvy, se kterými se v životě aktuálně potýkáte.)

6.  Dostanete skvělé základy
 
Jógu poznáte jako plně racionální systém. Budete vedeni na základě exaktní metodologie, s velkou odborností, maximální důsledností, podle strukturované osnovy a roky vylepšovaných sylabů.

7.  Učit Vás bude profesionál, který vycházel z podmínek stejných nebo dokonce horších, než jsou ty Vaše
 
Tomáš s jógou nezačal, když mu bylo 17, a neměl od přírody pružné tělo nebo zvláštní talent. Každý kousek síly, flexibility a pochopení si vydobyl soustředěnou praxí a dlouhodobým studiem s některými z nejlepších učitelů na světě. Máte tak jistotu, že Vám bude rozumět, a také že všechno, co zvládnul on, můžete zvládnout také.

8.  Skutečně poznáte jógu
 
Od první lekce se budete učit praktikovat samostatně, brát nástroje jógy do vlastních rukou a používat je v souladu s tím, co se ve Vašem životě děje a co aktuálně potřebujete. V tomto smyslu poznáte skutečnou jógu.

9.  Stanete se součástí silné skupiny
 
Členy našeho mysore programu spojuje nadšení jógovou ásanou. Přesto – nebo i proto – že jsou velmi různě pokročilí, v tělocvičně vytvářejí vřelou atmosféru, vzájemně se inspirují a různě si pomáhají.

10.  Nemůžete nezapadnout
 
Ať už jste úplným a naprostým začátečníkem nebo naopak pokročilejším studentem jiné jógové školy, počítáme s Vámi. Vítáni jste bez ohledu na svou motivaci nebo předchozí zkušenost, a pokud Vás snad tíží představa, že ásana je jen pro takové, kteří jsou už od přírody ohební, rychle o ni přijdete.

Školné

Školné ve výši 2490 Kč se hradí za každých započatých 30 dnů docházky.
 
Při návratu po případném přerušení studia činí školné za prvních 30 dnů docházky 4990 Kč a následně opět běžných 2490 Kč za každých dalších započatých 30 dnů docházky.

Odpovědi na časté dotazy

1.  Mohu začít ihned?
 
Ano. Kdykoliv se v některé ze skupin uvolní místo – příslušný odkaz "→  Přihlásit se" v záhlaví této stránky se stane aktivním –, můžete se zapsat a s docházkou začít okamžitě. Není třeba čekat na začátek nového měsíce ani na nic jiného. Lekce probíhají po celý rok a nepodléhají žádným cyklům.

2.  Jsem začátečník. Jsou pro mě lekce mysore programu vhodné?
 
Ano. Mysore program je míněn pro každého, bez ohledu na pokročilost. Je zcela běžné, že v sále společně cvičí začátečníci, mírně pokročilí i velmi pokročilí, protože učitel pracuje s každým individuálně.

3.  Existují nějaké zvláštní požadavky, které musím pro smysluplné členství v mysore programu splňovat?
 
Jeden požadavek existuje. Není zvláštní, ale je zásadní.
 
Veškeré Vaše výsledky budou přímým odrazem pravidelnosti Vaší praxe a vesměs ničeho jiného. Tato skutečnost nelze nijak zvrátit, přechytračit nebo obejít. Zdali skrz svou ásanovou praxi dosáhnete zdraví, kondice, krásy, sebeporozumění, sebevědomí či zlepšené schopnosti sebeovládání závisí jen a pouze na míře sebedisciplíny, kterou vykážete v pravidelnosti cvičení, a proto je nutné, abyste byli před zápisem do mysore programu pevně a jednoznačně rozhodnuti na lekce docházet pravidelně, bez výmluv a bez přerušování.

4.  Jsem zaskočen množstvím nabídek. Jak s jistotou poznám, že právě mysore program YDP je pro mě ideální?
 
S jistotou nijak. Věříme sice, že pokud budete následovat naše instrukce a pokud budete na lekce docházet s neochvějnou pravidelností, můžeme Vám na základě metodického přístupu zaručit splnění Vašich cílů, nicméně tvrdit, že právě náš mysore program je pro Vás ideální, aniž bychom znali Vás a Vaši situaci, to nemůžeme. Takové tvrzení by bylo nesmyslné a falešné, protože v této otázce hraje Vaše identita obrovskou roli.
 
Podle obsahu našeho webu, podle stylu naší prezentace a podle fotografií z lekcí můžete zkusit odhadnout, nakolik s námi sdílíte přístup ke cvičení a tedy nakolik je pravděpodobné, že si s námi budete rozumět, ale nakonec Vám nezbývá, než se přijít podívat (viz odpověď na následující otázku) nebo se rovnou zkusit zapsat.

5.  Mohu se na lekci mysore programu nejprve přijít podívat?
 
Ano. Můžete přijít a lekci tiše pozorovat, jen je to třeba předem domluvit (praxe@yogadipika.cz).

6.  Chci chodit jenom na jednu lekci týdně. Stačí to?
 
Nestačí. Mysore program je určen jedincům, kteří chtějí praktikovat alespoň dvakrát týdně.

7.  Rád bych docházel na všechny čtyři lekce v týdnu. Je to možné?
 
Ano. Souběžné členství v obou skupinách je zvýhodněno 60% slevou na jednom paušálu, školné tedy vychází na 3490 Kč/30 dnů. V případě zájmu nám napište (praxe@yogadipika.cz).

8.  Pokud se přihlásím například do skupiny, která má lekce v pondělky a středy, mohu výjimečně dorazit na zástupnou lekci v úterý nebo ve čtvrtek?
 
Ano. S výjimečnými náhradami tohoto typu není problém, jen je třeba, abyste je vždy s předstihem nahlásili.

9.  Mohu na lekce chodit už v 06.15? Nebo už v 06.00?
 
Tělocvična otvírá v 06.00, přicházet můžete kdykoliv mezi 06.00 a 06.30 a se samotným cvičením začínat, jak je to pro Vás praktické. Skupina se nijak nesynchronizuje, pouze v 06.30 lekci společně zahajujeme krátkým formálním rituálem. Studenti, kteří již začali cvičit, se v ten moment na chvilku zastaví.

10.  Mohu z lekcí odcházet už v 08.15? Nebo v 08.00?
 
Můžete odcházet, jak potřebujete. Pokud spěcháte, přicházejte už na 06.00, abyste dobře stíhali – viz také odpověď na předchozí otázku.

11.  Chystáte otevření skupiny s lekcemi ve večerních časech?
 
Není to momentálně pravděpodobné, ale ani zcela vyloučené. Záleží na míře poptávky, je tedy důležité, abyste nám o svém zájmu dali vědět (praxe@yogadipika.cz).

12.  Nemohu pravidelně cvičit, protože musím chodit do práce/vypravovat děti/venčit psa/zalívat rajčata/jezdit ze Zličína/krmit želvy/poslouchat manželku/vyndávat zandavák. Co mám dělat?
 
Můžete mít výmluvy nebo výsledky. Nikoliv obojí.
 
Vyberte si.
 
(Stará hláška Arnolda Schwarzeneggera.)

Další fotografie z lekcíBaddha konasana (pouze sed), YDP mysore 06/2019


Adho mukha svanasana, YDP mysore 09/2018


Baddha konasana, YDP mysore 04/2019


Parivrtta parsvakonasana, YDP mysore 01/2020


Hanumanasana, YDP mysore 04/2021


Chakra bandhasana, YDP mysore 06/2019


Janu sirsasana I, YDP mysore 12/2020


Pincha mayurasana, YDP mysore 03/2021


Vrschikasana I, YDP mysore 03/2021


Viparita dandasana na židli, YDP mysore 02/2021


Sirsasana v závěsu, YDP mysore 06/2019


Savasana, YDP mysore 07/2019


Tomáš Szépe, 12/2019