MINIMÁLNÍ PRAXE L5

V tomto článku předkládáme osnovu minimální kondiční praxe na úrovni 5 (pokročilí se zhruba pětiletou praxí) pro frekventanty našich studijních programů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Na fotografiích je zobrazeno pouze finální provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými studenti v čase reálně procházejí. Bez učitele nelze osnovu smysluplně použít.
 
Tato sekvence představuje bazální nutné minimum k údržbě těla pokročilých studentů v situacích/obdobích, kdy kompletní praxe není možná. Její časová náročnost činí 60 – 80 minut.


1.  Surya namaskara I (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara II (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita trikonasana


6.  Parivrtta trikonasana


7a.  Prasarita padottanasana I


7b.  Salamba sirsasana II


7c.  Bakasana


8.  Virabhadrasana I


9a.  Utkatasana


9b.  Malasana I


10a.  Dandasana


10b.  Utpluthi dandasana


10c.  Paschimottanasana II


10d.  Paschimottanasana VII


11.  Krounchasana


12.  Janu sirsasana I


13.  Parivrtta janu sirsasana I


14.  Marichyasana IV


15.  Paripurna navasana


16.  Baddha konasana


17.  Upavistha konasana


18a.  Eka pada sirsasana


18b.  Skandasana


19.  Supta virasana


20.  Salabhasana


21a.  Urdhva dhanurasana I


21b.  Urdhva dhanurasana II


22.  Paschimottanasana II


23a.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


23b.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


23c.  Karnapidasana (Sarvangasana sekvence)


23d.  Urdhva padmasana (Sarvangasana sekvence)


23e.  Pindasana (Sarvangasana sekvence)


23f.  Matsyasana (Sarvangasana sekvence)


23g.  Uttana padasana (Sarvangasana sekvence)


24a.  Salamba sirsasana I (Sirsasana sekvence)


24b.  Urdhva dandasana (Sirsasana sekvence)


24c.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


24d.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


25.  Pincha mayurasana


26.  Adho mukha vrksasana


27.  Yoga mudrasana


28a.  Parvatasana I


28b.  Parvatasana II


29.  Tolasana


30.  Savasana