MENSTRUAČNÍ SEKVENCE 1 (DEN 1–2)

(Pro první a druhý den krvácení nebo dokud je silné.)
 
V tomto článku předkládáme osnovu časně menstruační sekvence pro frekventanty našich studijních programů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Na fotografiích jsou zobrazeny pouze příklady provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými studenti v čase reálně procházejí. Bez učitele nelze osnovu smysluplně použít.
 
Sekvence je restorativní povahy, tvoří celek spolu s ještě jednou sekvencí a měla by se praktikovat v příslušném období menstruačního cyklu –
 
Menstruační sekvence 1 (den 1–2)
Menstruační sekvence 2 (den 3+)

Ásany

1.  Supta baddha konasana
2.  Supta virasana
3.  Paschimottanasana
4.  Ardha padma paschimottanasana
5.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
6.  Janu sirsasana
7.  Upavistha konasana
8.  Upavistha konasana – laterální extenze
9.  Dvi pada viparita dandasana
10.  Setu bandha sarvangasana
11.  Savasana

1.  Supta baddha konasana


2.  Supta virasana


3.  Paschimottanasana


4.  Ardha padma paschimottanasana


5.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


6.  Janu sirsasana


7.  Upavistha konasana


8.  Upavistha konasana – laterální extenze


9.  Dvi pada viparita dandasana


10.  Setu bandha sarvangasana


11.  Savasana