MENSTRUAČNÍ SEKVENCE 1 (DEN 1–2)

(Pro první a druhý den krvácení nebo dokud je silné.)
 
V tomto článku předkládáme osnovu časně menstruační sekvence pro frekventanty našeho mysore programu.
 
Jedná se o doplněk "živé" výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít k budování praxe bez učitele.
 
Sekvence je restorativní povahy, tvoří celek spolu s dalšími třemi sekvencemi a měla by se praktikovat v příslušném období menstruačního cyklu –
 
Premenstruační sekvence
Menstruační sekvence 1 (den 1–2)
Menstruační sekvence 2 (den 3+)
Postmenstruační sekvence

Ásany

1.  Supta baddha konasana
2.  Supta virasana
3.  Paschimottanasana
4.  Ardha padma paschimottanasana
5.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
6.  Janu sirsasana
7.  Upavistha konasana
8.  Upavistha konasana – laterální extenze
9.  Dvi pada viparita dandasana
10.  Setu bandha sarvangasana
11.  Savasana

1.  Supta baddha konasana


2.  Supta virasana


3.  Paschimottanasana


4.  Ardha padma paschimottanasana


5.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


6.  Janu sirsasana


7.  Upavistha konasana


8.  Upavistha konasana – laterální extenze


9.  Dvi pada viparita dandasana


10.  Setu bandha sarvangasana


11.  Savasana