KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY

Série skupinově vedených lekcí
Sylabus L1/začátečníci
Iyengarská technika ásany
Metodologie YDP
Letohradská 16, Praha 7
(v blízkosti Strossmayerova náměstí)

Vyučuje Tomáš Szépe
 
Kurz Q4/2024, 8. října – 10. prosince
Úterky 19:30–21:30
20 hodin výuky v 10 lekcích, kurzovné 6110 Kč
 (s možností účasti zdarma – viz níže)
→  Přihlásit se      Zbývá 9 míst
 
 
Pro informace o možnosti získat kurz zdarma, pro reference od absolventů a pro fotografie z lekcí rolujte níže...

Chtěli byste jógu poznat jako spo­leh­li­vý a radostný nástroj k údržbě tě­les­né­ho zdraví a psychické rovnováhy?
 
Hledáte pozvolný vstup do aktivní ásanové praxe? Rádi byste se naučili cvičit pravidelně, sebevědomě a bez pochybností o korektní technice?
 
Jste na správném místě. Začátečnické kurzy poskytujeme právě pro Vás. Vy­mys­le­li jsme je a vedeme tak, aby Vás těšily všemi následujícími způsoby –

1.  Lekce Vás budou bavit
 
Každá bude jiná. Pozice nebudete jenom drilovat, ale budete si s nimi hrát, budete je skutečně poznávat. Hodně si užijete pomůcek – pásků, cihel, dek, polštářů apod. – a také roz­lič­ných prů­prav, studií, podpůrných cviků a práce u stěny.

2.  Pro cvičení získáte skvělé základy
 
Jógovou ásanu začnete vnímat jako racionální, perfektně poznatelný systém. Budete vedeni na základě exaktní me­to­do­lo­gie, s velkou od­bor­ností, maxi­mál­ní důsledností, podle struk­tu­ro­va­né os­no­vy a roky vy­lep­šo­va­né­ho sylabu.

3.  Najdete motivaci cvičit pravidelně
 
Až zjistíte, že ásanu lze praktikovat systematicky a s hlubokým poznáním jednotlivých pozic, až si na svém těle všimnete prvních změn (a až ustoupí Vaše případné bolesti zad zaviněné sedavou prací či přetěžováním páteře), veškeré Vaše pochybnosti o efektech jógového pohybu nebo o sobě sama se rozplynou. Tím v důsledku posílí Vaše sebevědomí, Vaše motivace a tedy i chuť cvičit pravidelně. Pokud jste se do cvi­če­ní dříve nutili, může se lehce stát, že nově se na něj budete těšit.

4.  Nemůžete nezapadnout
 
Ať už jste úplným a naprostým za­čá­teč­ní­kem nebo třeba zvědavým stu­den­tem jiné jógové školy, počítáme s Vámi. Ví­tá­ni jste bez ohledu na svou předchozí zkušenost a pokud Vás snad tíží před­sta­va, že ásana je jen pro takové, kteří jsou už od přírody ohební, rychle o ni přijdete.

5.  Učit Vás bude profesionál, který vycházel z podmínek stejných nebo dokonce horších, než jsou ty Vaše
 
Tomáš s jógou nezačal, když mu bylo 17, a neměl od přírody pružné tělo nebo zvláštní talent. Každý kousek síly, flexi­bi­li­ty a pochopení si vydobyl pra­vi­del­nou praxí a dlou­ho­le­tým stu­di­em s někte­rý­mi z nejlepších uči­te­lů na svě­tě. Má­te tak jis­to­tu, že Vám bude ro­zu­mět, a také že vše­chno, co zvlád­nul on, mů­že­te zvlád­nout také.

6.  Dostane se Vám velké pozornosti
 
Tomáš na lekce nechodí kvůli tomu, aby si sám zacvičil, ale aby zařídil, že si co nejlépe zacvičíte Vy. Bude se Vám tedy celou dobu věnovat – opakovaně Vám bude poskytovat dopomoc a individuální korekce.

7.  Kurz máte možnost získat zdarma
 
Účast ve výzvě, která je postavena na kaž­do­den­ním de­se­ti­mi­nu­to­vém do­má­cím cvičení, má potenciál změnit Váš život k lepšímu, jako ho změnila stov­kám našich studentů před Vámi. Podaří-li se Vám ji splnit, vrácení kur­zo­vné­ho budete vnímat jenom jako pří­slo­več­nou třešinku na dortu.

Možnost účasti zdarma

Hlavním předpokladem reálně fungující jógy je schopnost cvičit s železnou pravidelností. Málokdo ovšem dokáže cvičit pravidelně, dokud se pro jógový pohyb nenadchne a dokud v něm ne­naj­de určitou úroveň sebevědomí.
 
To se samozřejmě nestane ze dne na den, potřebuje to svůj čas. A právě aby­chom Vám tento čas pomohli pře­kle­nout – najít v sobě sílu zdolat ob­tíž­ný start – nabízíme Vám možnost ab­sol­vo­vat náš začátečnický kurz úplně za­dar­mo jenom s tou podmínkou, že bu­de­te cvičit do­oprav­dy pravidelně.
 
Jak přesně to funguje? Přihlásíte se a zaplatíte kurzovné. Po skončení kurzu dostanete veškeré své peníze zpět, pokud 1./ dorazíte na všech 10 lekcí, a zároveň 2./ věnujete sami doma ráno 10 minut cvičení v alespoň 60 dnech.
 
Náplní samostatného domácího cvičení je Pozdrav slunci, který se vyučuje v prv­ních třech lekcích kurzu. Domácí cvičení tedy začíná až čtvrtým týdnem (a končí dva týdny po poslední lekci).
 
Pro splnění podmínek vrácení kurzovného je třeba, abyste domácí cvičení dokumentovali odesíláním instantní fotografie svých bosých chodidel na okraji jógové podložky (nebo koberce, parket apod.) nejpozději v 08:00 ráno e-mailem na adresu napodlozce@yogadipika.cz.

Reference od absolventů

Julie Štrohmajerová, říjen 2019
 
"Absolvovala jsem kurz pro začátečníky a musím říct, že už od první hodiny bylo jasné, že se s ostatními lekcemi jógy, na kterých jsem v Praze do té doby byla, nedá ani srovnávat. Nikde jinde jsem nezažila tak důsledný a pro­fe­si­o­nál­ní přístup."

Linda Šefčíková, prosinec 2018
 
"Jógu jsem cvičila – nebo jsem si to myslela – dlouho. Po konci tohoto kurzu můžu říct, že jestli chcete oprav­du po­cho­pit a opravdu cítit, co a o čem může být jóga, a nejste z cukru nebo ne­ty­kav­ky, moc doporučuji! Tomáš je svéráz, ale taky první lektor, kterému opravdu záleží na tom, abych cvičila správně."

Candis Mary, červenec 2018
 
"Konečně jsem poznala jógu, která dává smyl. Těšila jsem se na každou hodinu."

Kateřina Hrubešová, prosinec 2016
 
"Kurz pro začátečníky byl skvělý a na­pl­nil moje očekávání. Velmi jsem ocenila zís­ká­ní znalostí používání pomůcek v józe. Tomáš je přísný a klade důraz na discipínu. Motivuje vás, abyste se po­sou­va­li stále vpřed a občas vy­stou­pi­li i ze své komfortní zóny."

Lucka Moudříková, červen 2016
 
"Úplně něco jiného než různé otevřené lekce jógy, kterých jsem se účastnila. Důraz na správné provedení pozic, využívání pomůcek, individuální přístup, profesionální lektor. Doporučuji kaž­dé­mu, kdo se chce naučit cvičit správně a postupně se zlepšovat."

Co by Vás ještě mohlo zajímat


Kontakt

Pokud máte otázky, které zde nejsou zodpovězeny, nebo pokud Vám cokoliv není jasné, neváhejte nás kontaktovat.
 


Adho mukha svanasana – studie, YDP kurz L1


Utthita trikonasana – studie, YDP kurz L1


Virabhadrasana II – adjustment, YDP kurz L1


Prasarita padottanasana I – studie, YDP kurz L1


Adho mukha svanasana – adjustment, YDP kurz L1


Marichyasana III – studie, YDP kurz L1


Salamba sarvangasana I, YDP kurz L1


Savasana, YDP kurz L1


Tomáš Szépe, garant kurzů