ZÁKLADNÍ PRAXE L1

V tomto článku předkládáme osnovu bazální kondiční praxe na úrovni 1 (začátečníci s praxí do zhruba šesti měsíců) pro frekventanty našich studijních programů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Na fotografiích je zobrazeno pouze finální provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými studenti v čase reálně procházejí. Bez učitele nelze osnovu smysluplně použít.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 60 – 80 minut. Praktikovat by se měla ideálně 6 dní v týdnu, ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.


1.  Surya namaskara I (Adho mukha svanasana)


2.  Padangusthasana


3.  Padahastasana


4.  Utthita trikonasana


5.  Virabhadrasana II


6.  Utthita parsvakonasana


7.  Prasarita padottanasana I


8.  Parsvottanasana


9.  Virabhadrasana I


10a.  Utkatasana


10b.  Malasana II


11a.  Dandasana


11b.  Paschimottanasana II


11c.  Paschimottanasana VII


11d.  Purvottanasana


12.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


13.  Janu sirsasana I


14a.  Marichyasana III


14b.  Marichyasana VI


15.  Paripurna navasana


16.  Ardha navasana


17.  Baddha konasana (pouze sed)


18.  Upavistha konasana


19a.  Supta padangusthasana I


19b.  Supta padangusthasana II


20.  Supta virasana


21.  Bhujangasana I


22.  Salabhasana


23.  Ustrasana


24.  Chatushpadasana


25.  Paschimottanasana II


26.  Urdhva prasarita padasana


27a.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


27b.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


28a.  Salamba sirsasana I u stěny (Sirsasana sekvence)


28b.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


28c.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


29.  Yoga mudrasana v sukhasaně


30a.  Parvatasana I v sukhasaně


30b.  Parvatasana II v sukhasaně


31.  Tolasana v sukhasaně


32.  Savasana