ZÁKLADNÍ PRAXE L1

V tomto článku předkládáme osnovu bazální praxe na úrovni 1 (začátečníci s praxí do zhruba šesti měsíců) pro frekventanty našeho mysore programu a pro absolventy našich začátečnických kurzů.
 
Jedná se o doplněk prezenční výuky. Osnovu v žádném případě nelze použít ke studiu bez učitele.
 
Časová náročnost popsané sekvence činí 50 – 70 minut. Praktikovat by se měla ideálně 6 dní v týdnu, ale jakákoliv četnost je dobrá. Hlavně bez násilí a s radostí.
 
Pokud to vyloženě necítíte jinak, na menses použijte příslušné restorativní sekvence, případně vůbec necvičte.

Pozdravy slunci

1.  Surya namaskara A
2.  Surya namaskara B

Stojné pozice

3.  Padangusthasana
4.  Padahastasana
5.  Utthita trikonasana
6.  Virabhadrasana II
7.  Utthita parsvakonasana
8.  Prasarita padottanasana I
9.  Parsvottanasana
10.  Malasana II

Pozice v sedě

11.  Dandasana, Paschimottanasana
12.  Purvottanasana
13.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
14.  Marichyasana III, VI
15.  Paripurna navasana
16.  Baddha konasana (pouze sed)
17.  Upavistha konasana
18.  Supta padangusthasana I, II

Záklony

19.  Supta virasana
20.  Bhujangasana I
21.  Salabhasana
22.  Ustrasana
23.  Chatushpadasana
24.  Paschimottanasana

Inverze

25.  Urdhva prasarita padasana
26.  Sarvangasana sekvence – Halasana, Salamba sarvangasana I
27.  Sirsasana sekvence – Salamba sirsasana I u stěny, Adho mukha virasana, Uttanasana

Závěrečné pozice

28.  Yoga mudrasana v sukhasaně
29.  Parvatasana III v sukhasaně
30.  Tolasana v sukhasaně
31.  Savasana


1.  Surya namaskara A (Adho mukha svanasana)


2.  Surya namaskara B (Virabhadrasana I)


3.  Padangusthasana


4.  Padahastasana


5.  Utthita trikonasana


6.  Virabhadrasana II


7.  Utthita parsvakonasana


8.  Prasarita padottanasana I


9.  Parsvottanasana


10.  Malasana II


11a.  Dandasana


11b.  Paschimottanasana


12.  Purvottanasana


13.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


14a.  Marichyasana III


14b.  Marichyasana VI


15.  Paripurna navasana


16.  Baddha konasana (pouze sed)


17.  Upavistha konasana


18a.  Supta padangusthasana I


18b.  Supta padangusthasana II


19.  Supta virasana


20.  Bhujangasana I


21.  Salabhasana


22.  Ustrasana


23.  Chatushpadasana


24.  Paschimottanasana


25.  Urdhva prasarita padasana


26a.  Halasana (Sarvangasana sekvence)


26b.  Salamba sarvangasana I (Sarvangasana sekvence)


27a.  Salamba sirsasana I u stěny (Sirsasana sekvence)


27b.  Adho mukha virasana (Sirsasana sekvence)


27c.  Uttanasana (Sirsasana sekvence)


28.  Yoga mudrasana v sukhasaně


29a.  Parvatasana I v sukhasaně


29b.  Parvatasana II v sukhasaně


30.  Tolasana v sukhasaně


31.  Savasana