PŘÍPRAVKA

Lekce pro rozvoj osobní praxe
Individuálně smlouvané termíny studia
Iyengarská technika ásany
Metodologie YDP
Revoluční 25, Praha 1
Vyučuje Tomáš Szépe
 
Jedna hodinová lekce
čerpaná v okamžitě smluveném termínu, školné 2660 Kč
→  Přihlásit se
 
Osm hodinových lekcí
čerpaných v nejvýše 60 dnech, školné 18660 Kč
→  Přihlásit se
 

Přípravka zaštiťuje výcvik začínajících, silně motivovaných studentů v lekcích s individuálně smlouvanými termíny.
 
Je pro Vás míněna, pokud si přejete získat základy osobní praxe – kondiční nebo terepeutické – pod vedením Tomáše Szépe a zároveň nechcete docházet na lekce mysore programu.
 
Přípravka pro Vás míněna není, pokud nemáte ujasněno, čeho chcete praxí ásany dosáhnout, pokud nejste od­hod­lá­ni cvičit pravidelně, pokud ne­sto­jí­te o budování per­so­na­li­zo­va­né ásanové praxe nebo pokud se Vám základy ta­ko­vé praxe již podařilo získat, t. j.  jste ve fázi výcviku, kdy už zvládáte cvičit sa­mo­stat­ně, sys­te­ma­tic­ky a se­be­vě­do­mě. (S případným dalším rozvojem již exis­tu­jí­cí osobní praxe Vám rádi po­mů­že­me v lekcích coachingu.)

Školné a smlouvání termínů

Školné se hradí za jednotlivé lekce nebo výhodněji za osm lekcí naráz, přičemž termíny konání je třeba smlouvat a sa­mot­né lekce absolvovat během še­de­sá­ti dnů od platby.
 
Termíny lekcí lze sjednávat buďto zcela operativně – jeden po druhém – nebo hromadně, s případným požadavkem o periodické opakování.


Virabhadrasana II, YDP přípravka 04/2023


Salamba sarvangasana I, YDP přípravka 06/2022