COACHING

Lekce pro rozvoj osobní praxe
Individuálně smlouvané termíny studia
Iyengarská technika ásany
Metodologie YDP
Revoluční 25, Praha 1
Vyučuje Tomáš Szépe
 
Jedna dvouhodinová lekce
čerpaná v okamžitě smluveném termínu, školné 2660 Kč
→  Přihlásit se
 
Osm dvouhodinových lekcí
čerpaných v nejvýše 60 dnech, školné 18660 Kč
→  Přihlásit se
 

Coaching zaštiťuje výcvik pokročilých, silně motivovaných studentů v lekcích s individuálně smlouvanými termíny.
 
Je pro Vás míněn, pokud cvičíte ve svém soukromí, pro svou ásanovou praxi máte vyjasněné záměry, rozvíjet dále si ji pře­je­te pod vedením Tomáše Szépe a zá­ro­veň nech­ce­te do­chá­zet na lekce mysore programu.
 
Coaching pro Vás míněn není, pokud necvičíte s velkou pravidelností, pokud Váš přístup k jógové ásaně je pouze sezónní/rekreační nebo pokud ještě nemáte vybudované ani základy reálné osobní praxe, t. j. jste v józe začátečníky a/nebo Váš dosavadní výcvik nevedl ke schopnosti praktikovat samostatně, systematicky a sebevědomě. (Se zís­ká­ním základů osobní praxe Vám rádi pomůžeme v lekcích přípravky.)

Školné a smlouvání termínů

Školné se hradí za jednotlivé lekce nebo výhodněji za osm lekcí naráz, přičemž termíny konání je třeba smlouvat a sa­mot­né lekce absolvovat během še­de­sá­ti dnů od platby.
 
Termíny lekcí lze sjednávat buďto zcela operativně – jeden po druhém – nebo hromadně, s případným požadavkem o periodické opakování.


Parivrtta janu sirsasana I, YDP coaching 05/2021


Adho mukha vrksasana, YDP coaching 06/2019