JAK SE VYPRAVIT NA PRVNÍ LEKCI

Předně a hlavně – Nebojte se, o nic nejde. Ať už se chystáte cvičit kvůli zdraví, kvůli terapii, kvůli kráse či kvůli ásaně jako takové, vězte, že k zaručenému úspěchu potřebujete jednu jedinou věc – odhodlání praktikovat s velkou pravidelností.
 
Pokud jste se do našeho mysore programu ještě nepřihlásili, učiňte tak. Lekce nejsou otevřené veřejnosti.
 
Máte-li zdravotní problémy nebo konkrétní terapeutické cíle, konzultujte je s námi nejprve e-mailem (praxe@yogadipika.cz).
 
Na první lekci doražte včas – s alespoň patnáctiminutovým předstihem.
 
Ujistěte se, že cvičit budete s čistým tělem. Pokud je to jen trochu možné, před lekcí se osprchujte.
 
Vezměte si s sebou pohodlné, přiléhavé cvičební oblečení. Plandavé prádlo není pro praxi ásany vhodné, protože při jeho použití nelze vidět, jsou-li jednotlivé části těla správně nastaveny. Kvůli volným ramenům se tílka hodí více než trička.
 
Nic dalšího nepotřebujete. Podložky i ostatní pomůcky jsou k dispozici v sále.
 
Cvičí se naboso, ponožky neposkytují dostatečné ukotvení.
 
Cvičební oblečení po lekci vyperte. Pouhé vyvětrání před dalším použitím nestačí.
 
Před lekcí je dobré minimálně dvě hodiny nejíst a ani příliš nepít. Rovněž během lekce se kvůli ztrátě tepla nedoporučuje konzumovat tekutiny.


Veškeré pomůcky jsou volně k dispozici v sále


Přiléhavé oblečení umožňuje lépe rozpoznat nastavení těla