JAK SE VYPRAVIT NA PRVNÍ LEKCI

Předně a hlavně –
Nebojte se, o nic nejde.

 
Pokud jste se ještě nepřihlásili (do kurzu nebo do mysore programu), učiňte tak. Žádná z našich lekcí není otevřená.
 
Doražte včas – 15 minut před začátkem.
 
Ujistěte se, že cvičit budete s čistým tělem. Pokud je to jen trochu možné, před lekcí se osprchujte.
 
Vezměte si s sebou pohodlné, přiléhavé cvičební oblečení. Plandavé prádlo není pro precizní praxi jógy vhodné, protože při jeho použití nelze vidět, jsou-li jednotlivé části těla správně nastaveny. Mikiny, bundy apod. pak zcela znemožňují jemnější práci. Kvůli volným ramenům se tílka hodí více než trička.
 
Nic dalšího nepotřebujete. Podložky i ostatní pomůcky jsou volně k dispozici v sále.
 
Cvičební oblečení po lekci vyperte. Pouhé vyvětrání před dalším použitím nestačí.
 
Cvičí se naboso, ponožky neposkytují dostatečné ukotvení.
 
Řetízky, hodinky, náramky apod. zanechte v šatně, překážely by Vám.
 
Na sál nenoste žádné věci – kabelky, batohy, knihy, láhve, extra oblečení a už vůbec ne mobilní telefony.
 
Před lekcí je dobré minimálně dvě hodiny nejíst a ani příliš nepít. Rovněž během lekce se kvůli ztrátě tepla a potřebě odbíhat na toaletu nedoporučuje konzumovat tekutiny.
 
Máte-li zdravotní problémy – ať už nové či dlouhodobé –, před začátkem lekce o nich učitele vždy informujte.


Veškeré pomůcky jsou volně k dispozici v sále


Přiléhavé oblečení umožňuje lépe rozpoznat nastavení těla