JAK SE VYPRAVIT NA PRVNÍ LEKCI

Předně a hlavně – Nebojte se, o nic nejde. Ať už se chystáte jógovat kvůli zdraví, kvůli terapii, kvůli kráse či kvůli ásaně jako takové, vězte, že k zaru­čenému úspěchu potřebujete jednu jedinou věc – odhodlání praktikovat s velkou pravidelností.
 
Pokud jste se do našeho mysore prog­ra­mu nebo do kurzu pro za­čá­teč­ní­ky ještě ne­při­hlá­si­li, učiňte tak. Lekce nejsou otev­řené veřej­nosti.
 
Máte-li zdravotní problémy nebo kon­krét­ní tera­pe­u­tic­ké cíle, kon­zul­tuj­te je s námi nejprve e-mailem (praxe@yogadipika.cz).
 
Na první lekci doražte včas – zhruba s patnáctiminutovým předstihem.
 
Ujistěte se, že cvičit budete s čistým tělem. Pokud je to jen trochu možné, před lekcí se osprchujte.
 
Vezměte si s sebou pohodlné, při­lé­ha­vé cvičební oblečení. Plandavé prádlo není pro praxi ásany vhodné, protože při jeho použití nelze vidět, jsou-li jed­not­li­vé čás­ti těla správně nastaveny. Kvů­li vol­ným ra­me­nům se tílka hodí více než trička.
 
Nic dalšího nepotřebujete. Podložky i ostatní pomůcky jsou k dispozici v sále.
 
Cvičí se naboso, ponožky neposkytují dostatečné ukotvení.
 
Cvičební oblečení po lekci vyperte. Pouhé vyvětrání před dalším použitím nestačí.
 
Před lekcí je dobré minimálně čtyři hodiny nejíst a ani příliš nepít. Rovněž během lekce se kvůli ztrátě tepla nedoporučuje konzumovat tekutiny.


Přiléhavé oblečení umožňuje lépe rozpoznat nastavení těla


Veškeré pomůcky jsou volně k dispozici v sále