YASTYAKTVA INVOKACE K PATANJALIMU

O mantře

Tato kvůli své složitosti méně zpívaná invokace pochází od mudrce Vyasy, autora prvního komentáře k Jóga sutrám.

Zvukový záznam

Audio soubor se záznamem zpěvu Yastyaktva invokace v podání Kofi Busia je ke stažení na kofibusia.com.

Přepis a překlad

Yastyaktva rupamadyam prabhavati jagato' nekadha nugrahaya
Pokořme se před mistrem Adišéšou, který sestoupil na tento svět, aby poctil lidstvo znalostí správného jazyka, disciplíny a moudrosti.
Prakshina klesha rashirvishama vishadharo' nekavaktrah subhogi
Vzdejme poctu pánovi nesčetných hadích hlav a tlam, nesoucích mocné jedy k vymýcení nevědomosti a přemožení smutku.
Sarvajnana prasutir bhujaga parikaraha pritaye yasya nityam
Pokloňme se mu, strážci veškerých vědomostí, s jeho starostlivou družinou.
Devo'hishah sa vo'vyat sita vimalatanur yoga do yoga yuktaha
Orodujme za tuto božskou bytost s tělem zářivě čistým a neposkvrněným, která nám přinesla jógu.
Shrimat patanjali maha munaye namaha
Pozdravme s obdivem velikého mudrce Patanjaliho.