TERAPEUTICKÁ PRAXE L1 (PŘÍKLAD)

V tomto článku předkládáme příklad osnovy bazální terapeutické praxe na úrovni 1.
 
Jedná se o náhodnou ukázku, bez učitele zcela nepoužitelnou. Sekvence byla navržena pro konkrétního studenta s konkrétním problémem. Je nepravděpodobné, že jako celek bez modifikace by dávala smysl v praxi kohokoliv jiného.
 
Na fotografiích jsou nadto zobrazeny pouze příklady provedení jednotlivých pozic, nikoliv posloupnosti variant, kterými student v čase reálně procházel.

Ásany

1.  Adho mukha svanasana
2.  Uttanasana
3.  Virasana
4.  Parsva virasana
5.  Parvatasana ve virasaně
6.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana
7.  Baddha konasana (pouze sed)
8.  Upavistha konasana
9.  Setu bandha sarvangasana
10.  Salamba sarvangasana I
11.  Savasana

1.  Adho mukha svanasana


2.  Uttanasana


3.  Virasana


4.  Parsva virasana


5.  Parvatasana ve virasaně


6.  Tiryan mukhaikapada paschimottanasana


7.  Baddha konasana (pouze sed)


8.  Upavistha konasana


9.  Setu bandha sarvangasana


10.  Salamba sarvangasana I


11.  Savasana