PURNAMADAH MANTRA

O mantře

Tato starověká védská mantra se objevuje v upanišadách a běžně se zpívá před zahájením jejich studia.

Význam

Purnamadah mantra vyjadřuje myšlenku, že celé stvoření, celý vesmír, je jednou jedinou celistvou jednotkou. Každá její dílčí částečka – živá či neživá – zastupuje tuto stejnou, celou jednotku. Neexistuje místo, kde by tato celistvost chyběla. Rozmnožuje se k obrazu svému. Odstranění kterékoliv bytosti či předmětu na ni nemá žádný efekt, protože to, co zbyde, je nutně opět vyjádřením kompletního celku.

Přepis a překlad

Purnamadah purnamidam
Tamto je dokonalé. Toto je také dokonalé.
Purnat purnamudachyate
Z dokonalého vzejde dokonalé.
Purnasya purnamadaya
Když z dokonalého vyjmeme dokonalé –
Purnamevavashishyate
zůstane dokonalé.