Realizace webu a katalogu ásan

Text –
Tomáš Szépe
 
Ásana –
Ma­ria Sav­chen­ko, To­máš Szé­pe, Lea Dos­tál­ová, Da­vid Raj­chl, Do­mi­ni­ka Char­vát­ová, Ve­ro­ni­ka Šev­čík­ová
 
Fotografie katalogu –
Adam Křena, Ondřej Rytíř
 
Grafický design –
Jolana Sýkorová
 
Implementace –
Tomáš Szépe
 
Opora a pomoc –
Eva Szé­pe­ová, Lu­cie Mich­nová, Eva Pa­vel­ková, To­máš Jí­ra, Ond­řej Ry­tíř, Ana Tr­ni­nić, Mi­le­na Rak­ová, Ja­na Tý­ml­ová, Lá­ďa Po­kor­ný, Pet­ra Vis­ser, Da­vid Dos­tál, Da­vid Raj­chl, Ve­ro­ni­ka Šev­čík­ová, He­le­na Cho­tě­tic­ká, Ju­lie Rů­žič­ková, Lenka Ve­dra­lová, Ve­ro­ni­ka Foj­tík­ová, Eva Zá­po­toc­ká, Lea Dos­tál­ová, Do­mi­ni­ka Char­vát­ová, Eva Ště­pánk­ová, Ma­ria Sav­chen­ko, Mo­ni­ka Sla­bá, Ga­bri­ela Hr­di­na, Ve­ro­ni­ka Kle­in­ová
 Samadhi – B. K. S. Iyengar, 1977


Samadhi – B. K. S. Iyengar, 1977


Samadhi – B. K. S. Iyengar, 1977