INVOKACE K PATANJALIMU

O mantře

Zdroj –
Geeta S. Iyengar – Commentary and translation of the Invocation to Patanjali
 
Český překlad –
Tomáš Szépe

Zvukový záznam

Audio soubor se záznamem zpěvu invokace k Patanjalimu v podání Kofi Busia je ke stažení na kofibusia.com.

Význam

Dvě strofy, které zpíváme, abychom uctili Lorda Patanjaliho, zahajují Bhojavritti, t. j. Bhojovy poznámky k Jóga Sutrám. V těch se píše především to, že Lord Patanjali je považován za inkarnaci Adhisheshy – kobry, která tvoří sedlo Lorda Vishnu, samotného strůjce světa. Říká se, že Patanjali se narodil třikrát, aby postupně lidem předal tři různá učení, tři různé nástroje sebezušlechtění. Prvním z těchto nástrojů byla jóga.
 
Invocation zpíváme, abychom u sebe navodili pocit svátosti, který následně dopomáhá vlastnímu odevzdání vyšší moci, protože nic se není možné naučit, nemáme-li k učení pokoru. Ve chvíli, kdy na začátku lekce pomyslíme na Lorda Patanjaliho, uvědomujeme si, jak malí jsme v porovnání s jeho velkolepou bytostí. Jakmile je toto srozuměno, ostatní problémy, které při praxi vždy vyvstávají – obvykle spojené s egem – jsou temperovány. Chápeme, že se podvolujeme, abychom se učili, že bez tohoto podvolení nelze nic nového poznat a že pokud ulpíváme v přesvědčení o vlastní vševědoucnosti, nejsme ve skutečnosti ani trochu studenty. Zpívání invocation v tomto ohledu pomáhá.

I. strofa

Yogena chittasya padena vacam
Abychom očistili mysl (chitta) a zbystřili vědomí, Patanjali nám odkázal učení jógy. Abychom vytříbili své užívání jazyka (pada) a mluvu (vacca), zanechal nám gramatiku.
Malam sharirasya cha vaidyakena
Abychom odstranili neduhy (malam) těla (sharira), odkázal nám vědu medicíny (vaidyakena).
Yopakarottam pravaram muninam
Kéž se přiblížím tomu, kdo nám tyto dary zanechal.
Patanjalim pranjalir anato'smi
Skláním svou hlavu a skládám své ruce k Lordu Patanjalimu.

II. strofa

(Po připomenutí Patanjaliho práce ve strofě první pokračuje strofa druhá popisem jeho podoby. Aby byla meditace účinná, je nutné si tuto podobu představit.)
 
Abahu purushakaram
Až po ramena (abahu) nabývá podobu (akara) člověka (purusha).
Shankha chakrasi dharinam
V rukou třímá (dharin) lasturu (shankha), disk (chakra) a meč (asi).
Sahasra shirasam shvetam
Má tisíc (sahasra) zářících (shveta) hlav (shirasa).
Pranamami patanjalim
Klaním se (pranamami) Patanjalimu.