GURU MANTRA

 
O mantře

Tato notorická védská mantra je původně z Guru gíty, ale objevuje se i v mnoha jiných textech.

Přepis a překlad

Gurur brahma gurur vishnu
Guru je jako Brahma (stvořitel), guru je jako Višnu (ochránce).
Gurur devo maheshvaraha
Guru je jako Šiva (ničitel).
Gurur sakshat param brahma
Guru na vlastní oči vidí nejvyšší skutečnost.
Tasmai shri guruve namaha
Takovému guru se klaním.